[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Amidosíran amonný, Ammonium sulfamat čistý; 100g

Amidosíran amonný, Ammonium sulfamat čistý; 100g
Kód: 205.0100
Cena: 299 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

předloha výrobku CheM Popis produktu pro hledače, keywords Certifikovaná kvalita.

Kód: 205/ Amidosíran amonný čistý; 100g
Charakteristika: čistá anorganická látka,
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, zvířata, rostliny, průmysl, jiné
Kategorie: bez omezení
Zdroj:
Balení, PJ: PE dóza 100g


Složení: NH4(SO3NH2), 99.2%
jiné parametry
vyrobeno dle SVP/ GMP.


Synonyma
Ammate Ammoniumamidosulfat
Ammoniumsulfamidat
AMS
IUPAC Ammonium sulfamate
INCI ?


Vlastnosti/ Vzhled

Bezbarvá krystalická látka bez zápachu, velmi dobře rozpustná ve vodě.


Použití
Laboratoře: činidlo p.A.,
Potravinářství: žádné použití
Farmacie: žádné použití
Kosmetika:
Průmysl: retardér hoření
Rostlinářství: neselektivní herbizid
Jiné:


Identifikace
CAS 7773-06-0
ES
E *
Ph.Eur.
FEMA
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 114.12


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS07 Signální slovo: žádné

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H302  Zdraví škodlivý při požití.
P264  Nebezpečí pro organismy
P270  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+312  PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
P330  Vypláchněte ústa.
Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - ne
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x)
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp
Články pojednávající o využití:
ČL, Ph.Eur.
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniumsulfamat
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de<

Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Odpovědnost za obsah externích odkazů nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za něj plnou odpovědnost.

Klíčová slova: Flammschutzmittel, hoření, požár
Aktualizace: 14.10.2019

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2022 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist