[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


ČLÁNKY

Výživa rostlin a rostlinné živiny

K/ Zboží/ Popisy pro šop/ Pojmy výživa rostlin, rostlinná výživa, plán výživy, hnojivo, hydroponické hnojivo, hnojivo pro vegetativní množení rostlin
17. září 2019 / 25. prosince 2023

Rostlinné živiny
http://www.ahabc.de/garten/bodenbedarf/duengung/pflanzennaehrstoffe/

Rostliny potřebují k životu 13 prvků nebo živin. Ty se dělí na hlavní živiny (makronutrienty) a stopové živiny (mikroživiny).
Mezi hlavní živiny patří:
Dusík (N), fosfor (P), draslík (K), hořčík (Mg), vápník (Ca) a síra (S).
Mezi nejdůležitější stopové živiny patří:
Železo (Fe), mangan (Mn), měď (Cu), zinek (Zn), bor (B), molybden (Mo) a chlór (Cl).
Jsou-li všechny živiny – v závislosti na potřebách konkrétní rostliny – přítomny v optimálním množství a ve vzájemném poměru, vede to ke zdravému růstu rostlin; Právo podle Liebiga / minimální zákon

http://www.hortipendium.de/Pflanzenn%C3%A4hrstoffe
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%BEiva_rostlin!!

Rostlinné živiny/ rostlinné živiny/ rostlinné živiny
(rostlinné hnojivo, rostlinné hnojivo, rostlinné hnojivo)
Hlavní živiny
Stopové živiny

Makroprvky/makronutrienty hnojivo
N
#380 Dihydrogenfosforečnany amonné
#464 Síran amonný
#469 Dusičnan vápenatý
#374 Močovina
#226 Dusičnan hořečnatý
#189 Dusičnan draselný
#388 Dusičnan amonný
P
#380 Dihydrogenfosforečnan amonný
#398 Dihydrogenfosforečnan draselný
#459 Dihydrogenfosforečnan sodný
#331 dodekahydrát fosforečnanu sodného
* H3PO4 CAS 13598-36-2
K
#398 Dihydrogenfosforečnan draselný
#189 Dusičnan draselný
#237 Křemičitan draselný - variace
#323 Síran draselný

S
#464 Síran amonný
#323 Síran draselný
#124 Síran hořečnatý.7H2O
Mg
#320 Chlorid hořečnatý.6H2O
#226 Dusičnan hořečnatý.6H2O
#124 Síran hořečnatý.7H2O
#146 Dolomity
#499 Mg-EDTA, ethylendiamintetraacetát hořečnatý disodný viz Phygenera, CAS 14402-88-1
#499 Mg-EDTA, EDTA-MgNa2, CAS 25481-214 Goldmann
Cca
#322 Chlorid vápenatý bezvodý??
#469 Dusičnan vápenatý.4H2O
#170 Glukonát vápenatý
#146 Dolomity

Hnojivo s mikroelementy/mikroživinami
b
#212 Kyselina boritá
*Boronethanolamin
#126 Borax?
Cl
?
spol
#199 EDTA-Cobalt Disodium, Goldman, CAS 85959-68-8
Glukonáty kobaltu Axo
Cu
#321 Cu-ETDA, EDTACuNa2 14025-15-1
#148 EDTA-Cu(NH4)2, 67989-88-2
Cr
#516 Chlorid chromitý Chlorid chromitý hexahydrát Lachner
#304 Pikolinát chromitý
Fe
* FE-DTPA, FeNaDTPA, EDTP-FeNa
#104 Fe-ETDA, FeNaEDTA, EDTA-FeNa
* Fe-DTPA, EDTA-FeNH4, CAS 68413-60-5
* Fe-HEDTA, komplex železnatý (III) kyseliny hydroxyethylendiamintrioctové, CAS 17084-02-5
* Citran železnato-amonný, citran amonno-železitý (III), CAS 1185-57-5
* Fe-EDDHSA, sodno-draselná sůl, EDDHSA-FeK2Na, CAS 84539-54-8
* Fe-EDDHA, EDDHA-železo sodná, EDDHA-FeNa, CAS 84539-55-9
J
#403 Jodid draselný
Mn
#134? Mn-EDTA, EDTA.Na2Mn, EDTA-MnNa2, CAS 73637-20-4
* ETDA-MnNa2 EDTA mangan sodný CAS 15708-41-5
* Mn-ETDA, EDTA-MnK2, CAS 6805-77-0
*Mn-EDTA CAS 55448-20-9
Mo
* Molybdenan sodný.2H2O, 10102-40-6
#559 Tetrahydrát heptamolybdenanu amonného p.A., 99+%; 1 kg
Ni
#159 Ni-EDTA
Si
#237 Křemičitan draselný, bezvodý; GHS05, 07; 1312-76-1
Zn
#113 EDTA-ZnNa2, komplex kyselina ethylendiamintetraoctová-zinek disodný, 73513-47-0
*Zn-EDTA, EDTA-Zn(NH4)4, CAS 73513-47-0??
http://www.zivotnistyl.cz/clanky/zahrada/1637/rostlinky-ze-zkumavky-za-tajemstvim-kultivace-in-vitro.html
http://www.vsuo.cz/common/cms_files_pr/files_to_download/A8_Vyuziti_in_vitro_biotechnologii.pdf
Hydroponie/ hydroponie/ hydroponie
Hydroponické hnojivo/ Hydroponické hnojivo/ Hydroponické hnojivo
živný minerální roztok, živné médium
Substrát pro vegetativní množení rostlin/ substrát pro vegetativní množení rostlin/ substráty pro vegetativní množení rostlin
technika in vitro/ technologie in vitro/ technika in vitro
speciální pěstování rostlin, pěstování rostlin
www.micronutrients-fertiliter.com
www.gold-mann.de
www.phygenera.de
www.hortipedium.de
www.evivia.eu

Množení rostlin
-dělením
-řízkováním
- in vitro - Agar pro množrní in vitro
-vegetativní
-nutriční podpora
nesprávná hesla
Fytochemikálie
Fytochemie
Agrochemikálie??
-chelát
Určená použití látek: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, zvířata, rostliny, průmysl, jiné, domácnost

Rostlinářství: hnojivo, hydroponické hnojivo, výživa rostlin, minerální výživa rostlin, množení in vitro, příprava živných roztoků, minerální soli pro rostliny
Klíčové slovo: živné medium, cytokinin, Benzyladenin, regulátor růstu, Auxin, Sacharosa, speciální fytotechnika

Aktualizace: 25.12.2023

https://www.flera.cz/

Alkalizace těla dechem - Detoxikace

Alkalizace těla dechem - Detoxikace

Alkalizace (detoxikace) těla dechem.

Krevní tlak a snižování/ regulace krevního tlaku.


Krevní tlak a snižování/ regulace krevního tlaku.

Blutdruck, seine Herabsetzung bzw. Regulieren.
Auf diesem Gebiet gibt es viele, viele Märchen, auch von Fachleuten.

Na podrobnostech pracujeme.

Aktualizace: 01.10.2022.


Želírující látky - zahušťovadla

Želírující látky - zahušťovadla

ZVC Dr. Hoffmann a želírující látky.

Biogenní prvky

Biogenní prvky

Biogenní prvky jsou prvky nezbytné pro život, tzv. životatvorné prvky.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biogenn%C3%AD_prvky

Přepočet jednotek

Přepočet jednotek

Přepočet jednotek, přehled měřítek

Sloučeniny křemíku u ZVC Dr. Hoffmann

Sloučeniny křemíku u ZVC Dr. Hoffmann

Čisté sloučeniny obsahující křemík u ZVC Dr. Hoffmann

Léčení včel a Chlorid lithný.

Léčení včel a Chlorid lithný.

Včela medonosná, kleštík včelí (Varoosa, Varoasa) a Chlorid lithný, LiCl.

Tepperweinova směs a odkyselení organismů

Tepperweinova směs a odkyselení organismů

Tepperweinova směs je obměna Jedlé sody. Jedlá soda je čistý hydrogenuhličitan sodný. V Tepperweinově směsi je tato látka z části nahrazena jinými alkalickými solemi, většinou uhličitany.

nemají kalorickou (nutriční) hodnotu ale přesto jsou důležité pro výživu resp pro trávení a stabilitu celého zažívacího ústrojí. Balastní látky jsou nestravitelné součásti potravy, doplňků stravy nebo přírodních minerálů. Mohou být čisté nebo přírodní.


Anorganické balastní látky
Červený jíl
Inulin
Kasein
Křemelina
Láva
Sopečný popel
Xanthan
Xylitol
Zelený jíl

Organické balastní látky
Agar Agar-agar, přírodní nestravitelná balastní látka, podporuje trávení, zabraňuje? příjmu minerálních látek, ve vysokých dávkách projímadlo.
Celulóza prášková mikrokrystalická
Methylcelulóza
Otruby
Psyllium
Vláknina
Želatina

zelenina čerstvá nebo sušená

Aktualizace: 26.12.2023

Zinečnaté soli

Zinečnaté soli

Zinečnaté soli u ZVC Dr. Hoffmann: pro laboratoře, potravinářství a farmazeutický průmysl.
Velkoobchod, maloobchod.

Zákon minima a správná výživa

Zákon minima a správná výživa

ZVC Dr. Hoffmann - Pramen zdraví z podřipska

 

Základní výživové schéma - je velmi jednoduché

Kcal - Energie z potravy/ z jídla

Vit - Vitaminy

Min - Minerální látky

Amin - Aminokyseliny

 

Vápenaté soli

Vápenaté soli

Vápenaté soli prodává ZVC Dr. Hoffmann: pro laboratoře, potravinářství a farmazeutický průmysl. Velkoobchod, maloobchod.

Sloučeniny železa

Sloučeniny železa

ZVC Dr. Hoffmann nabízí sloučeniny železa:

Hořečnaté soli

Hořečnaté soli

Hořečnaté soli u společnosti "ZVC Dr. Hoffmann". Mák resp makové semeno má největší obsah hořčíku.

Toxiny a Detoxikace

Toxiny a Detoxikace

Toxiny: vnější, vnitřní a somatické (dysfunkce organismu)

Éčka - Potravinářské přídatné látky PPL/ Aditiva

Éčka - Potravinářské přídatné látky PPL/ Aditiva

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012,
kterým se stanoví specifikace pro Potravinářské Přídatné Látky/ PPL uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 1333/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:083:0001:0295:CS:PDF  
a

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 225/2008Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a obohacování potravin č. 225/2008Sb.

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADdatn%C3%A9_l%C3%A1tky

Agar a Želatina - co je co?

Agar a Želatina - co je co?

Agar a Želatina jsou zahušťovadla a želírující látky běžně používané v potravinářství. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Vitaminy - přehled

Vitaminy - přehled

ZVC Dr. Hoffmann dodává všechny vitamíny v čisté formě nebo na nosičích (matrix). Použití mají v potravinářském průmyslu, při výrobě Doplňků stravy, při výrobě Krmiv, při výrobě Kosmetik a ve farmaceutickém průmyslu. Forma "na nosiči" umožňuje přesnější dávkování.

Balení: standardní nebo velkoobchodní.

Triviální názvy vitaminů se používají v literatuře, obzvláště v populárních a pseudovědeckých časopisech jakož i v různých zemích, různě. Pro jednoznačnou identifikaci se doporučuje používat chemické názvosloví.

Minerální látky ve výživě člověka

Minerální látky ve výživě člověka

Na začátku byl minerál
Minerální látky jsou důležitou složkou lidské výživy, ač nemají žádnou energetickou hodnotu. Mají význam pro růst a tvorbu tkání, aktivují, regulují a kontrolují látkovou výměnu v těle a také se spoluúčastní na vedení nervových vzruchů. Minerální látky se rozdělují podle množství potřebného pro člověka:

Makroelementy: Vápník, Hořčík, Draslík, Sodík, Fosfor, Chlor (Chlorid), Síra (Síran)

Mikroelementy: Železo, Zinek, Měď, Mangan, Chrom, Kobalt, Selen, Jód, Fluor

Stopové prvky: Křemík, Bor, Vanad, Nikel, Molybden

Zázračná voda

Zázračná voda

Zázračná voda/ Aqua miraculosa, žehnaná v Asízy a dovážená rychlým poslem, Kat č. 13579, ad decretum et ad normam Pharmacopoea universalis.

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist