[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Benzylalkohol čistý; 1L

Benzylalkohol čistý; 1L
Kód: 364.1000
Cena: 959 Kč
Výrobce:
Dostupnost:

Benzylalkohol Certifikovaná kvalita.

Kód: 364/ Benzylalkohol čistý; 1L
Charakteristika: organická látka - alkohol
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika

Balení: lahev s bezpečnostní pojistkou originality


Složení: C7H8O, 98+%

jiné parametry
obsah min. 98 %
těžké kovy (j. Pb) max. 0.00001 %
benzaldehyd max. 0.5 %
barva (Hazen) max. 10 Hazen
volné kyseliny (j. C6H5COOH) max. 0.03 %
halogensloučeniny (j. Cl) max. 0.025 %
zbytek po žíhání max. 0.005 %
voda max 0.03%
vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma

  • Phenylmethanol, Fenylmethanol
  • Phenylcarbinol
  • E 1519
  • BnOH
  • INCI Benzyl Alcohol
  • IUPAC Phenylmethanol

Popis/ Vzhled
Čirá, bezbarvá, sirupovitá kapalina se slabým aromatickým zápachem.Použití
Laboratoře: analytické činidlo, např. pro mikroskopii, organické syntézy, antimikrobiální přípravek, rozpouštědlo.
Potravinářství: přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy.
Farmacie: benzylalkohol se používá v přípravcích proti vším.
Kosmetika: používá se jako vonná látka, aromatizační a dezinfekční činidlo. Dávkování 1%.

Návod k použití při

 

Identifikace
CAS 100-51-6
ES 202-859-9

E1519, PPL přídatná látka pro použití v potravinách
Ph.Eur. 8.0

FEMA ?
HS-No.

UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu. Není hodnoceno jako nepezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.
LQ neurčeno
MW 108.14


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS07
Signální slovo: Varování
H věty: H332 ​‐ Zdraví škodlivý při vdechování. H302 ​‐ Zdraví škodlivý při požití. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P věty: P261​ - Zamezte vdechování par. P301+312+330 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. ​Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 vyžádejte

Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012

Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Benzylalkohol
Články pojednávající o použití

Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Další klíčová slova: PPL, VOC poptejte; Verwendung findet er als Duft- und Aromastoff.
Poznámka: Benzylalkohol wird in Arzneimitteln gegen Kopfläuse verwendet.
Aktualizace: 14.11.2017

Fotografie produktu Benzylalkohol čistý; 1L

foto3.jpg
foto2.png

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949673&y=50.3711031&z=17&source=addr&id=9691402

nebo zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949669&y=50.3711031&z=17&source=firm&id=12768202&q=C%C3%ADtov%2078


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2019 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist