[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Hydroxid vápenatý p.A., Ca(OH)2 p.A. 100g

Hydroxid vápenatý p.A., Ca(OH)2 p.A. 100g
Kód: 720.0100
Cena: 159 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned
Varianty:

hydroxid vápenatý - certifikovaná kvalita
Kód 720

Hydroxid vápenatý p.A.

Určená použití látky: laboratoře, potravinářství
Charakteristika: anorganický hydroxid
Kategorie: LabChem, FoodChem, bez omezení
Zdroj:
Balení, PJ: 100g, 500g

Složení: Ca(OH)2, 98+%
Vápník (Ca) 54.09% per analýza
Olovo (Pb) max 0.0002%
Látky nesrážející se C2H8N2O4.H2O max. 2.5%
Látky nerozpustné v HCl max. 0.03%

Synonyma
hašené vápno, vápené mléko
Kalk, Calcii hydroxidum
IUPAC
INCI Calcium hydroxide

Popis/ Vzhled
Hyroxid vápenatý je bílý, slabě nažloutlý sypký prášek, špatně rozpustný ve vodě. Vodný roztok resp. suspenze vykazuje silnou alkalickou reakci.

Použití
Laboratoře: neutralizační činidlo, úprava pH, příprava pufrů
neutralizace kyselin
příprava vápeného mléka

Indikace
CAS 1305-62-0
EU 215-137-3
E526 pro použití v potravinách - odpovídá
Ph.Eur. - odpovídá
HS No. 2825 9019
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 74.09

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogram: GHS05 Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P-věty: P280, P310, P305+351+338 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování
v suchém prostředí v uzavřených nádobách. DMT v podstatě bez omezení.
Chraňte před dětmi!

Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ,/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:083:0001:0295:CS:PDF
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - vápník
Wiki:
Články pojednávající o použití:
ČL http://www.lekopis.cz
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de
Poznámka:
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel. O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za ně plnou odpovědnost.
Klíčová slova: vápník, ústojný roztok, food additive, kalcium, hydroxit, pro analysi.
Aktualizace: 13.10.2023

Fotografie produktu Hydroxid vápenatý p.A., Ca(OH)2 p.A. 100g

foto1.jpg
foto2.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist