[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Dihydrogensíran draselný čistý

Dihydrogensíran draselný čistý
Kód: 491.0000
Cena: 199 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

hydrogensíran draselný - certifikovaná kvalita

Kód 491

Hydrogensíran draselný čistý

Charakteristika: anorganická látka, prodej s výhradou
Určená použití látky: potravinářství, farmacie, kosmetika, laboratoře, jiné, domácí užití
Kategorie: bez omezení
Zdroj: draslíku
Balení, PJ: 1000g

Složení: KHSO4, 98+%
jiné parametry, např. K v %; stechiometricky %(K)
vyrobeno dle SVP/ GMP
Hydrogensíran draselný (ZVC)je čistá látka bez přísad, jako jsou konzervační činidla (konzervanty), ochucovadla, aromata, plnidla, přírodní nebo umělá barviva, látky zlepšující chuť, protispékavé látky nebo cukr (na př. laktóza, umělá sladidla), škrob, kukuřice, lepek, kvasnice, nebo tzv. éčka. Jinými slovy: čistá látka není směs. čistá látka bez jakýchkoliv vnějších přísad: Složení této látky je na 100%?

Synonyma
Síran draselný kyselý
INCI nomenklatura
IUPAC

Vlastnosti/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu

Použití
Laboratoře: činidlo p.A., pufer
Potravinářství: přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy, kypřící látka
Farmacie:
Kosmetika: příprava minerální koupele.
Průmysl: úprava vody
Domácnost:
Jiné:
Pěstování rostlin: speciální hnojivo které obsahuje makroelementy fosfor (fosfát). Příprava živných roztoků. Rostlinářství: hnojivo, hydroponické hnojivo, výživa rostlin, množení in vitro

Identifikace
CAS 7646-93-7
EU
E450 - PPL přídatná látka pro použití v potravinách
Ph.Eur.
FEMA
HS-No. 2835 3900
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 136.17

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS05, GHS07 Signální slovo: Nebezpečí

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P260 Nevdechujte prach
P303+P361+P353 ŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/ 2012 -
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012: Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012: Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin. Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x) = 22mg látky na osobu a den. To odpovídá mg látky na osobu a den.
Doporučená denní dávka dle literatury DDD(x) 55-550mg/ kg/ den. To odpovídá mg látky na osobu a den.

Články pojednávající o využití:
ČL, Ph.Eur.
Wiki:
PubChem:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost. Všechna prohlášení bez záruky.
Klíčová slova: PPL, VOC poptejte
Aktualizace: 23.06.2023

Google: Každý uživatel nese plnou odpovědnost za vlastní bezpečí a plnou odpovědnost za případnou újmu nebo škody vzniklé jemu, jiným uživatelům nebo majiteli Jakékoli metody analýzy, které nejsou uvedeny, jsou interními metodami výrobce, které lze získat na zvláštní žádost Výše uvedené informace vás nezbavují povinnosti identifikovat produkt před použitím. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na lidech nebo věcech vyplývající z používání námi prodávaných produktů.

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist