[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Hydroxid vápenatý p.A.; 500g

Hydroxid vápenatý p.A.; 500g
Kód: 204.0500d
Cena: 379 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

hydroxid vápenatý, hašené vápno - certifikovaná kvalita.
Kód: 204/ Hydroxid vápenatý p.A.; 500g
Určená použití látky: laboratoře
Charakteristika: anorganický hydroxid
Kategorie: bez omezení
Balení, PJ: kvalitní dóza V1L dle SVP, 500g


Složení: Ca(OH)2, 96+%
Vápník (Ca) 54.09%
Olovo (Pb) max 0.0002%
Látky nesráž. se C2H8N2O4.H2O max. 2.5%
Látky nerozpustné v HCl max. 0.03%


Synonyma
hašené vápno, vápené mléko
Kalk, Calcii hydroxidum
IUPAC, INCI Calcium hydroxide


Popis/ Vzhled
bílý, slabě nažloutlý sypký prášek, špatně rozpustný ve vodě. Vodný roztok resp. suspenze vykazuje silnou alkalickou reakci.

Použití
Laboratoře: neutralizační činidlo, úprava pH, příprava pufrů
neutralizace kyselin
příprava vápeného mléka


Indikace
CAS 1305-62-0
EC 215-137-3
E526 pro použití v potravinách - odpovídá
Ph.Eur. - odpovídá
HS No. 2825 9019
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 74.09

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogram: GHS05 
  Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P-věty: P280, P310, P305+351+338 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Skladování
v suchém prostředí v uzavřených nádobách. DMT v podstatě bez omezení.
Chraňte před dětmi!


Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ,/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:083:0001:0295:CS:PDF
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné

Články pojednávající o použití: http://www.lekopis.cz/

Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Poznámka:
Odmítnutí odpovědnosti: nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.

O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za ně plnou odpovědnost.

Klíčová slova: vápník, ústojný roztok, food additive, kalcium, hydroxit, pro analysi.
Aktualizace: 28.08.2020

Fotografie produktu Hydroxid vápenatý p.A.; 500g

foto1.jpg
foto2.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2021 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist