[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Jodoform; 100g

Jodoform; 100g
Kód: 151.0100
Cena: 1640 Kč
Výrobce:
Dostupnost: do týdne

jodoform - certifikovaná kvalita
Kód: 151/ Jodoform čistý; 100g
Charakteristika: čistá anorganická látka, dezinfekční činidlo
Určená použití látky: laboratoře, farmacie
Balení, PJ: skleněná lékovka 100g

Složení: CHJ3, CHI3, 99.8+%
zbytek po žíhání max 0.15% hergestellt nach GMP

Synonyma
Iodoform, Triiodmethan
IUPAC
INCI

Popis/ Vzhled
žluté, lesklé šestihranné destičky nebo citrónově žlutý, jemný prášek se šafránovým zápachem

Použití
Laboratoře: činidlo
Farmacie: dezinfekční prostředek v zubní medicíně, desinfekční činidlo
Industrial Pharmaceutical Nutritional, Laboratory Electronics, Medical , etc.

Identifikace
CAS 75-47-8
ES 200-874-5
E - není v seznamu PPL
Ph.Eur.? odpovídá USP a DAB
FEMA ?
HS-No. 2903 3980
UN, ADR - žádné předpisy
LQ - neurčeno
MW 393.73

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogram: GHS07 Signální slovo: Varování

H-věty a P-věty dle CLP
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení.

Dokumentace, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - není PPL
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Iodoform

Články pojednávající o využití:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Poznámka:
Odmítnutí odpovědnosti: nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za ně plnou odpovědnost.

Klíčová slova:  Iodoform, Antimykotikum, Antiseptikum, veterinářství
Aktualizace: 28.02.2021

 

Fotografie produktu Jodoform; 100g

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2021 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist