[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Manganistan draselný čistý, KMnO4, D1kg

Manganistan draselný čistý, KMnO4, D1kg
Kód: 140.1000
Cena: 1185 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned
Varianty:

manganistan draselný, hypermangan - certifikovaná kvalita
Kód 140

Manganistan draselný čistý

Určená použití látky: laboratoře, průmysl, vodní hospodářství, zemědělství
Kategorie: s omezením, kontrolovaná látka - prekurzor výbušnin; regulovaná látka, příloha II
Zdroj:
Balení, PJ: PE dóza s bezpečnostní pojistkou originality 500g, 1kg

Složení: KMnO4, 99.9%
Chlorid jako Cl max 0,005%
Síran jako SO4 max 500mg/kg

Synonyma
Hypermangan, Permanganát
Kalii permanganas, Kalium permanganicum.

Popis/ Vzhled
Krystalická, tmavě fialová až černě-lesklá látka bez čichového vjemu, poměrně špatně rozpustná ve vodě.

Použití
Laboratoře: Manganistan draselný je silné oxidační a dezinfekční činidlo.
Průmysl: při povrchové úpravě kovů.
Jiné: moření česneku a dezinfekce akvarijních rostlin.
Mangansitan draselný se používá v chovu ryb. Konzentrace je velmi nízká. Na 1m3 vody chovné nádrže se použije asi 1g KMnO4. Nasadí se konzentrovaný roztok, který se vhodným způsobem vleje do nádrže.

Přehled dávkování
ryby  1g  1m3  0.0001%
koupele  0,1g  1L  0,01%
dezinfekce  1g  1L  0,1%

Rozpustnost Manganistanu draselného ve vodě je velmi malá, asi 76g na liter při 25°C.

Identifikace
CAS 7722-64-7
ES 231-760-3
E - není v seznamu PPL
ČL, Ph.Eur. - odpovídá
HS No. 2841 6100
UN1490, ADR5.1/ II
LQ 1kg
MW 158.03

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS:
Piktogramy: GHS03, GHS05, GHS07, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: H272 Může zesílit požár, H302 Zdraví škodlivý při požití, H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P-věty: P210 Chraňte před zdrojem tepla, jiskrami, horkými povrchy. Zákaz kouření. P220 Skladujte odděleně ododěvů či jiných hořlavých materiálů. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. P370+P378 V případě požáru haste vodou. P501 Obsah i obal zlikvidujte vhodným způsobrem. P273 Zabraňte úniku do okolního prostředí.

Skladování
Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zabraňte smíšení s hořlavými látkami. DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení.

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006  - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - ne
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Manganistan_draseln%C3%BD
ČL: http://www.lekopis.cz/Kap_6_1_Kalii_permanganas.htm
PubChem # :
Články pojednávající o využití:
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de
Poznámka: Manganistan draselný je sledovaná látka Podkategorie 2B, prekurzor výbušnin
Auch in Deutschland ist es im Grundstoffüberwachungsgesetz in der Kategorie 2 aufgelistet; somit sind Herstellung, Ein-, Ausfuhr und Handel ab einer Menge von 100 kg registrierungspflichtig.
Klíčová slova: akvarium, rostlina, čistá látka, dezinfekce, desinfekce, Manhattan draselný
Aktualizace: 01.06.2024

Fotografie produktu Manganistan draselný čistý, KMnO4, D1kg

foto3.jpg
foto1.jpg
foto2.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist