[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Skalice modrá čistá, Skalice modrá čistá; 450g

Skalice modrá čistá, Skalice modrá čistá; 450g
Kód: 329.0450
Cena: 365 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned
Varianty:

síran měďnatý - modrá skalice - certifikovaná kvalita
Kód 329

Síran měďnatý čistý

Charakteristika: anorganická sůl, měďnatá sůl kyseliny sírové jako pentahydrát
Určená použití látky: potravinářství, farmacie, kosmetika, laboratoře, jiné, domácí užití
Kategorie: UseChem
Zdroj: měď
balení, PJ: 100g

Složení: CuSO4.5H2O, 98.2%; Cu 25.0%

Synonyma
Síran měďnatý pentahydrát
Modrý vitriol

Popis/ Vzhled
Sytě modré krystaly bez čichového vjemu.

Použití
proti mechu, ochrana rostlin, ochrana proti peronospoře
fungicidní účinky
školní pokusy
pro galvanické pokovování
Materiál pro výrobu minerálních barev
Impregnace dřeva proti hnilobě
Konzervování vycpanin
Moření osiva
Připravuje se z ní bordoská jícha (směs roztoku modré skalice a vápenného mléka) - prostředek k hubení škůdců rostlinných kultur
Součást poměďovacích lázní
Součást Daniellova a Meidingerova článku
Barvení kůží
Svíravý, leptací a dávicí prostředek v lékařství
Jako veterinární léčivo či jejich součást (například v akvaristice) a jako první pomoc při otravě fosfidem zinku

Identiffikace
CAS 7758-99-8
ES 231-847-6
E nepřiřazeno/ neodpovídá
Ph.Eur. - odpovídá
FEMA ?
HS No. 28332500
UN 3077, ADR 9/III
LQ 5kg

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS07 07 – Achtung 09 – Umweltgefährlich Signální slovo: Varování
H-věty: H319, H302, H315, H410 Zdraví škodlivý při pořití. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-věty: P273, P305+351+338, P302+352; Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Skladování
v uzavřené dóze při T <25°C
DMT 2 roky, v podstatě bez omezení.

Odkazy, Literatura
BL, CoA vyžádejte
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Klíčová slova: fungizid
Aktualizace: 01.04.2022

Fotografie produktu Skalice modrá čistá, Skalice modrá čistá; 450g

foto3.jpg
foto1.jpg
foto2.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2022 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist