[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Uhličitan lithný čistý; 100g

Uhličitan lithný čistý; 100g
Kód: 381.0100
Cena: 248 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

uhličitan lithný - certifikovaná kvalita
Kód: 381/ Uhličitan lithný čistý; 100g
Charakteristika: anorganická látka
Určená použití látky: laboratoře, pyrotechnika

Kategorie: LabChem
Zdroj lithia

Složení: Li2CO3, 98+%
Lithium, Li 18.79
vyrobeno dle SVP


Synonyma
Lithii carbonas, Lithium carbonicum
INCI ?
IUPAC Lithium carbonate


Popis/ Vzhled
Bílá pevná látka resp prášek bez čichového vjemu, špatně rozpustná ve vodě.


Použití
Laboratoře: činidlo
V pyrotechnice do světlic v kterých zbarvuje plamen do tmavočervena.

Návod k použití
Přibližné složení červené světlice:
Dusičnan draselný
Aktivní uhlí
Síra

Uhličitan lithný
Hliník práškový
https://www.schule.at/portale/chemie/anorganik/pyrotechnik.html

Identifikace
CAS 554-13-2
ES 209-062-5
E - není v seznamu PPL
ČL, Ph.Eur. - neodpovídá
HS No. 2836 9100
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LG - neurčeno
MW 73.89

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogram GHS07 Signální slovo: Varování
H-věty: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P-věty: P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Skladování
v suchu při T < 25°C. DMT doporučená minimální trvanlivost: v podstatě bez omezení.


Odkazy,
Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/2012 - žádné údaje
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné

http://www.lekopis.cz/Kap_6_1_Lithiicarbonas.htm
Wiki:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

.
Poznámka:
DDD, Doporučená denní dávka dle vyhlášky 352/ 2009 Sb. - neurčeno

Odmítnutí odpovědnosti: nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
Za způsob použití látky/ přípravku nese zodpovědnost konečný uživatel.

Klíčová slova: litium, karbonát, litium, homeopathie, pyrotechnika, litný,
Aktualizace: 01.08.2020

Fotografie produktu Uhličitan lithný čistý; 100g

foto1.jpg
foto2.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2020 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist