[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Vitamin D2 - Ergokalciferol čistý; 10g

Vitamin D2 - Ergokalciferol čistý; 10g
Kód: 114.0010
Cena: 8739 Kč
Výrobce:
Dostupnost: na objednávku

Vitamín D potravinářská a farmaceutická kvalita. Certifikovaná kvalita.
Kód 114/ Vitamin D2 - Ergokalciferol čistý; 10g
Indikace: potravinářství, farmacie
Charakteristika: čistá organická látka farmaceutické kvality - vitamin
Kategorie: FoodChem
Zdroj: antirachitický vitamin


Složení: C28H44O, 97.0-103.0%
Cave: má dvojnou vazbu v postraním řetězci a o jeden uhlík více než Cholecalciferol !


Synonyma
Vitamin D2
Calciferol, Ergocalciferol
IUPAC (3β,5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol
antirachitický vitamin


Popis/ Vzhled
bílý (bezbarvý) krystalický prášek nebo krystaly bez zápachu. Nerozpustný ve vodě, rozpustný v tucích.

Použití
Lidský organismus není schopen tento vitamin produkovat. Proto je nutné jej stále pravidelně doplňovat.

profilaxe proti migréně
přísada do potravin
přírodní žluté barvivo

Denní potřeba
děti: 0,7–1,6 mg/d
dospělí: 1,2–1,5 mg/d
těhotné: 1,5 mg/d
kojící: 1,6 mg/d


Identifikační čísla
CAS 50-14-6
EC 200-014-9
E - není v seznamu PPL
Ph.Eur. 7.0, USP30, BP2013
HS No.
2936 2900
UN, ADR ?
LQ ?
MW 396.65


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS: platí pro čistý Vitamín D2, nikoliv pro přípravky z něj.
Piktogramy: GHS06, GHS08
06 – Giftig oder sehr giftig08 – Gesundheitsgefährdend
Signální slovo: Nebezpečí
H300 ​‐ Při požití může způsobit smrt. H311​ ‐ Toxický při styku s kůží.​ 330​‐​Při vdechování může způsobit smrt. H372-Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P260​ - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+352​‐ - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P361​ - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P405​ - Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal …??


Skladování
v suchu v uzavřených nádobách při T<25°C.

 

Odkazy, Literatura
CoA, BL dle č. 1907/ 2006 vyžádejte

Články pojednávající o využití:
Údajné fysiologické vlastnosti dle literatury
Zdravotní tvrzení: Přispívá ke
Potravinové právo: ?

Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Alternativní medicína a lidové lékařství: žádné údaje

Poznámka Vitamin D2 je levnější než Vitamin D3
další klíčová slova: rachitis
Za správnost všech údajů neručíme.

Aktualizace: 21.12.2016

Fotografie produktu Vitamin D2 - Ergokalciferol čistý; 10g

foto1.jpg

Alternativy k produktu Vitamin D2 - Ergokalciferol čistý; 10g

Vitamin D3 - Cholekalciferol čistý; 25g

Vitamin D3 - Cholekalciferol čistý; 25g

Kód zboží: 112.0025

cholekalciferol nebo-li Vitamin D3 - certifikovaná kvalita Kód 112/ Vitamin D3 - Cholekalciferol

1479 Kč

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2020 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist