[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Azid sodný čistý

Azid sodný čistý
Kód: 642.0025
Cena: 699 Kč
Výrobce:
Dostupnost: do týdne

azid sodný - certifikovaná kvalita

Kód 642

Azid sodný čistý; 25g

Charakteristika: čistá anorganická látka, biocid
Určená použití látky: laboratoře, zemědělství, rostlinářství
Kategorie: LabChem, prodej s výhradou
Zdroj: bakterizid
Balení: 25g, PE lékovka s bezpečnostní pojistkou

Složení: NaN3, 99+%
jiné parametry, např. Na v %; stechiometricky %(Na)
Vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
IUPAC Sodium azide
INCI ?

Vlastnosti/ Vzhled
Azid sodný je bílá (bezbarvá) krystalická látka bez zápachu, dobře rozpustná ve vodě.

Použití
Azid sodný má antibakteriální vlastnosti. Používá se na konzervaci nejrůznějších roztoků v koncentracích od ca. 0.1% do 0.001%.
Laboratoře: činidlo p.A., R&D, stabilizace roztoků
Farmacie: ?
Kosmetika: ?
K čemu se 0,1% azid sodný používá? Azid sodný se používá jako chemická konzervační látka v nemocnicích a laboratořích. V těchto nastaveních došlo k nehodám. Azid sodný se používá v zemědělství k hubení škůdců.
Rostlinářství: hubení škdců, stratofikace osiva, dezinfekce
Jiné: automobilový průmysl do airbag.

Identifikace
CAS 26628-22-8
EU 247-852-1
E - není v seznamu PPL
Ph.Eur. ?
FEMA ?
HS-No. 2850 0060
UN1687, ADR - 6.1/ II
LQ - 1kg
MW 65.01

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS06, GHS08, GHS09 GHS06 GHS08 GHS09 Signální slovo: Nebezpečí

H300Při požití, při styku s kůží a při vdechování může způsobit smrtH310Při styku s kůží může způsobit smrt.H410Vysoce toxický pro vodní organismy.P262Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.P304+340+310PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - odpadá
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp ?
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Natriumazid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Azid_sodn%C3%BD

Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de
Články pojednávající o využití:
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No. O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za ně plnou odpovědnost.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
Klíčová slova: bakteriologie, biozid, antibakteriologické vlastosti
Aktualizace: 13.10.2023

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist