[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Chlorečnan draselný p.A.

Chlorečnan draselný p.A.
Kód: 350.0100
Cena: 505 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

chlorečnan draselný - certifikovaná kvalita
Kód 350

Chlorečnan draselný p.A., 100g

Určená použití látky: laboratoře, jiné
Charakteristika: čistá anorganická látka
Kategorie: omezení, LabChem
Zdroj
Balení, PJ: 100g

Složení: KClO3, 99.2%

jiné parametry
např.  v %
vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
Kalium chloricum
IUPAC Potassium chlorate
INCI nomenklatura ?

Popis/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu
Balení, PJ: 100g, dóza s bezpečnostní pojistkou originality
Použití
Labobatoře: činidlo p.A., oxidační, výroba kyslíku
Jiné: herbicid totální, pyrotechnika, leptadlo měďi

Identifikace
CAS 3811-04-9
EU 223-289-7
E - není v seznamu PPL
Ph.Eur. - neodpovídá
FEMA?
HS-No. 2829 1900
UN1485, ADR - 5.1/II
LQ - 1kg
MW 122.55

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS03, GHS07, GHS09 03 – Brandfördernd07 – Achtung09 – Umweltgefährlich Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: H271 ‐​ Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. H302 ‐ ​Zdraví škodlivý při požití. H332 ‐ ​Zdraví škodlivý při vdechování. H411- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-věty: P210 ​‐​ Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. ​P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C. DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení.

Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 vyžádejte
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/2012
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 -žádné http://www.fptl.ru/biblioteka/farmacop/EP-7.0-2.pdf - 01/2010:0625 corrected 7.0
Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaliumchlorat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlore%C4%8Dnan_draseln%C3%BD

PubChem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6426889
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Články pojednávající o využití: t.č. žádné
Poznámka: pouze na IČO
Odmítnutí odpovědnosti: nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
Za způsob použití látky/ přípravku nese zodpovědnost konečný uživatel.
Pořízení, držení nebo použití této látky osobami z řad široké veřejnosti podléhá povolení nebo registraci! Prekursor výbušnin. Prodej pouze na IČO.
Seznam látek považovaných za prekurzory výbušnin.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_l%C3%A1tek_pova%C5%BEovan%C3%BDch_za_prekurzory_v%C3%BDbu%C5%A1nin
Klíčová slova: výbušnina, herbizid, totálherbizid
Aktualizace: 04.02.2024

Fotografie produktu Chlorečnan draselný p.A.

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist