[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Chlorečnan draselný p.A.

Chlorečnan draselný p.A.
Kód: 350.0100
Cena: 354 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

chlorečnan - certifikovaná kvalita

Chlorečnan draselný p.A.; 100g / Kód: 350

Určená použití látky: laboratoře, jiné
Charakteristika: čistá anorganická látka
Kategorie: omezení, LabChem
Zdroj
Balení, PJ: 100g

Složení: KClO3, 99.2%

jiné parametry
např.  v %

vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
Kalium chloricum
IUPAC Potassium chlorate

INCI nomenklatura ?

Popis/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu
Balení: dóza s bezpečnostní pojistkou originality


Použití
Labobatoře: činidlo p.A., oxidační, výroba kyslíku
Jiné: herbicid totální, pyrotechnika, leptadlo měďi

Identifikace
CAS 3811-04-9
ES 223-289-7

E - není v seznamu PPL
Ph.Eur. - neodpovídá

FEMA?
HS-No. 2829 1900

UN1485, ADR - 5.1/II
LQ - 1kg
MW 122.55


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS03, GHS07, GHS09
03 – Brandfördernd07 – Achtung09 – Umweltgefährlich
Signální slovo: Nebezpečí

H-věty: H271 ​‐​ Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. H302 ​‐ ​Zdraví škodlivý při požití. H332 ​‐ ​Zdraví škodlivý při vdechování. H411- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-věty: P210 ​‐​ Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221 - Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…​P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.


Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení

Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 vyžádejte
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/2012
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 -žádné

http://www.fptl.ru/biblioteka/farmacop/EP-7.0-2.pdf - 01/2010:0625 corrected 7.0

Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaliumchlorat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlore%C4%8Dnan_draseln%C3%BD


Články pojednávající o využití:

Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Poznámka: pouze na IČO
Odmítnutí odpovědnosti: nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.

Za způsob použití látky/ přípravku nese zodpovědnost konečný uživatel.

Pořízení, držení nebo použití této látky osobami z řad široké veřejnosti podléhá povolení nebo registraci! Prekursor výbušnin. Prodej pouze na IČO.
Seznam látek považovaných za prekurzory výbušnin.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_l%C3%A1tek_pova%C5%BEovan%C3%BDch_za_prekurzory_v%C3%BDbu%C5%A1nin

Klíčová slova: výbušnina, herbizid, totálherbizid
Aktualizace: 04.04.2022

Fotografie produktu Chlorečnan draselný p.A.

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2022 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist