[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Chlorid nikelnatý hexahydrát čistý; 100g

Chlorid nikelnatý hexahydrát čistý; 100g
Kód: 392.0100
Cena: 259 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

chlorid nikelnatý pure

Kód: 392/ Chlorid nikelnatý hexahydrát čistý; 100g
Charakteristika: anorganiská sůl
Určená použití látky: laboratoře, průmysl
Kategorie: UseChem
Zdroj niklu

Složení: NiCl2.6H2O, 99.9%
vyrobeno dle SVP

Popis/ Vzhled
světle zelená krystalická látka bez čichového vjemu, dobře rozpustná ve vodě.
Balení: lékovka 100g


Použití
Laboratoře: činidlo
Průmysl: do niklových lázní - galvanické pokovování
v keranice jako barvivo


Synonyma
IUPAC nickel(II) chloride hexahydrate


Identifikační čísla
CAS 7791-20-0
ES 616-576-7
E - není v seznamu PPL
ČL, Ph.Eur. - neodpovídá
HS No. 28273500
UN3268, ADR Doprava: 6.1/III
LQ 5kg
MW 237.69

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS06, GHS08, GHS09
Signální slovo: Nebezpečí

H-věty: H350 Může vyvolat rakovinu. H341 Podezření na genetické poškození. H​360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H331​ Toxický při vdechování. H301 Toxický při požití. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H315 Dráždí kůži. H334​ Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H​317​ Může vyvolat alergickou kožní reakci. H​410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty: P273​ Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P​281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+340​ PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P​309+310 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Skladování
při T < 25°C
DMT doporučená minimální trvanlivost: 2 roky


Odkazy, Literatura
CoA, BL dle EU č. 1907/2006
.
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Klíčová slova: nikel, nickel
Aktualizace: 19.10.2017

 

Fotografie produktu Chlorid nikelnatý hexahydrát čistý; 100g

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949673&y=50.3711031&z=17&source=addr&id=9691402

nebo zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949669&y=50.3711031&z=17&source=firm&id=12768202&q=C%C3%ADtov%2078


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2020 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist