[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Chlorid nikelnatý hexahydrát p. A.

Chlorid nikelnatý hexahydrát p. A.
Kód: 392.0100
Cena: 552 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

chlorid nikelnatý pure

Kód: 392/ Chlorid nikelnatý hexahydrát p. A.; 100g
Charakteristika: anorganiská sůl
Určená použití látky: laboratoře, průmysl
Kategorie: LabChem
Zdroj niklu
Balení, PJ: PE lahev 100g; VOC poptejte.


Složení: NiCl2.6H2O, 99.9%
vyrobeno dle SVP.


Popis/ Vzhled
světle zelená krystalická látka bez čichového vjemu, dobře rozpustná ve vodě.
Balení: lékovka 100g


Použití
Laboratoře: činidlo p. A.
Průmysl: do niklových lázní - galvanické pokovování
jiné: v keranice jako barvivo


Synonyma
IUPAC Nickel(II) chloride hexahydrate


Identifikační čísla
CAS 7791-20-0
EU 616-576-7
E - není v seznamu PPL
ČL, Ph.Eur. - neodpovídá
HS No. 2827 3500
UN3268, ADR Doprava: 6.1/III
LQ 5kg
MW 237.69


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS06, GHS08, GHS09 GHS06 . GHS08 . GHS09 Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: H350 Může vyvolat rakovinu. H341 Podezření na genetické poškození. H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H331 Toxický při vdechování. H301 Toxický při požití. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H315 Dráždí kůži. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H317 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410​410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-věty: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P​281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P​309+310 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Skladování
při T < 25°C. DMT doporučená minimální trvanlivost: 2 roky.


Odkazy, Literatura
CoA, BL dle EU č. 1907/2006
Potravinové právo - odpadá
Zdravotní tvrzení - odpadá
Wiki:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost.

Klíčová slova: barvení
Aktualizace: 27.11.2023

Fotografie produktu Chlorid nikelnatý hexahydrát p. A.

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist