[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Chloritan sodný puriss; 50g

Chloritan sodný puriss; 50g
Kód: 144.0050
Cena: 499 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

Chloritan sodný čistý - oxidační a dezinfekční činidlo
Kód: 144/ Chloritan sodný čistý; 50g
Určená použití látky: laboratoře, průmysl

Charakteristika: čistá anorganická látka
Kategorie: omezený prodej s výhradou
Balení, PJ: 50g

Složení: NaClO2, 80% (RT)
puriss, p.a. s definovanou koncentrací As, Al, Ba, Bi, Ca,.....etc..Tl, Zn

Synonyma
Natriumchlorit
Sodium chlorite


Popis/ Vzhled
Stabilní sodná sůl kyseliny chlorité. Bílý jemný nebo krystalický, hygroskopický prášek. Navlhlý chloritan sodný má charakteristický čichový vjem po chloru.


Použití
Chloritan sodný nachází uplatnění jako složka terapeutických lázní, ústních vod, past a gelů na zuby, ústních sprejů, žvýkaček a zdravotních bonbonů, pro roztoky k čištění kontaktních čoček (obchodní značka Purite), k dezinfekci vzduchových potrubí, topných a klimatizačních zařízení a prostor pro zvířata (stěny, podlahy a jiné povrchy).

Identifikační čísla
CAS 7758-19-2
EC 231-836-6
E - není v seznamu PPL
Ph.Eur. - neodpovídá
HS No. 28289000
UN1496, ADR
LQ ?
MW 90.44

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS03, GHS05, GHS06, GHS09 oxidujícížíravýjedovatýnebezpečný pro životní prostředíSignální slovo: Nebezpečí!

H-věty: H272 Může zesílit požár; oxidant. H301 Toxický při požití. H310​ Při styku s kůží může způsobit smrt. H314​ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H​330 Při vdechování může způsobit smrt. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P-věty: P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. P260​ Nevdechujte prach. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.​ P​301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Letální dávka je 10 - 15 gramů.


Skladování
v dobře uzavřených nádobách, v suchu a při T <25°C.

Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/2012 - není v seznamu
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 -žádné
Wiki: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chloritan_sodn%C3%BD
PubChem:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Poznámka
Na trhu je také 25%ní roztok Chloritanu sodného ve vodě. Vodný roztok je nestálý zvláště při nižším pH. Poměrně rychle se rozkládá a tím ztrácí na účinnosti. Proto je výhodnější koupit Chloritan sodný pevný, krystalický a roztok připravit vždy čerstvý dle potřeby.

Prodej pouze organizacím které vykážou pověřenou osobu pro zacházení s chemickými látkami nebo osobám, které prokáží odborné znalosti pro zacházení s jedy, na př. odborné studium chemie.

Odmítnutí odpovědnosti: nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.


Alternativní medicína a MMS
Chloritan sodný je identický s Mineral Miracle Supplement/ MMS – látkou, o které bývá prohlašováno, že má po aktivaci roztokem např. kyseliny citronové, léčivé účinky u celé řady nemocí (chřipka, AIDS, rakovina). Tyto účinky však nejsou podloženy vědeckými studiemi.
http://www.mms-kapky.cz/  Cave!
Klíčová slova: Master Mineral Solution (Mistrovský Minerální Roztok), dezinfekce, Natrium, Sodík, Sodný
Aktualizace: 15.10.2021

Fotografie produktu Chloritan sodný puriss; 50g

foto4.jpg
foto5.jpg
foto3.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Русский   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2023 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist