[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Dichroman draselný p. A.

Dichroman draselný p. A.
Kód: 461.0100
Cena: 515 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

dichroman draselný - certifikovaná kvalita
Kód 461

Dichroman draselný p. A., 100g

Charakteristika: čistá anorganická látka
Určená užití látky: laboratoře, dodání vyhrazeno
Kategorie: LabChem, prodej s výhradou
Zdroj: oxidační činidlo
Balení, PJ: PE dóza s bezpečnostní pojistkou originality, 100g

Složení: K2Cr2O7, 99.5+%
jiné parametry
Obsah min. 99.5%
Látky nerozp. v H2O max. 0.005%
Chloridy (Cl) max. 0.002%
Sírany (SO4) max. 0.01%
Látky srážející se NH3 max. 0.005%
vyrobeno dle SVP/ GMP.

Synonyma
Dvojchroman draselný
Kaliumbichromat
Doppeltchromsaures Kalium
Pyrochromsaures Kalium
Chromkali
Kaliumpyrochromat

Popis/ Vzhled
Dichroman draselný tvoří oranžovo-červené krystaly bez zápachu, dobře rozpustné ve vodě.

Použití
činidlo, oxidační činidlo
stanovení chemické spotřeby kyslíku, CSB
odmašťovač - výroba kyseliny chromsírové
vyvolávání inversních filmů

Identifikační čísla
CAS 7778-50-9
EU 230-906-6, 231-906-6
E není v seznamu PPL
Ph.Eur. - entspricht nicht
FEMA ?
HS-No. 2841 5000
UN3086, ADR 6.1+5.1/II
LQ ?
MW 294.19

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS03, GHS05, GHS06, GHS08, GHS08 03 – Brandfördernd08 – Gesundheitsgefährdend 06 – Giftig oder sehr giftig05 – Ätzend09 – Umweltgefährlich
H-věty: H272 Může zesílit požár; oxidant. ​H350 Může vyvolat rakovinu. H​340 Může vyvolat genetické poškození. H​360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. H​330 Při vdechování může způsobit smrt. ​H301 Toxický při požití. ​H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. ​H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. ​H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H​334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.​ H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H​410-Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P-věty: P201 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.​ P280, P301+330+331, P305+351+338 P304+341, P308+313
Signální slovo: Varování

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech při RT.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení. Separandum.

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - žádné údaje
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x) neurčena
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp
Články pojednávající o využití:
ČL, Ph.Eur. ?
Wiki:
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Obsah odkazovaných stránek je výlučnou odpovědností jejich provozovatelů.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za něj plnou odpovědnost; dodání s výhradou.

Klíčová slova: Chrom, Bichromát, výhrada
Aktualizace: 08.04.2024

Fotografie produktu Dichroman draselný p. A.

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist