[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Dichroman draselný p. A.; 100g

Dichroman draselný p. A.; 100g
Kód: 461.0100
Cena: 289 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

Dichroman draselný. Certifikovaná kvalita.>
Kód: 461/ Dichroman draselný p. A.; 100g
Charakteristika: čistá anorganická látka
Určená užití látky: laboratoře
Kategorie: LabChem
Zdroj: oxidační činidlo

Složení: K2Cr2O7, 99.5+%<
jiné parametry
Obsah min. 99.5 %
Látky nerozp. v H2O max. 0.005%
Chloridy (Cl) max. 0.002%
Sírany (SO4) max. 0.01%
Látky srážející se NH3 max. 0.005 %
vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
Dvojchroman draselný
Kaliumbichromat
Doppeltchromsaures Kalium
Pyrochromsaures Kalium
Chromkali
Kaliumpyrochromat


Popis/ Vzhled
oranžovo-červené krystaly bez zápachu, dobře rozpustné ve vodě
Balení: dóza s bezpečnostní pojistkou originality

Použití
činidlo, oxidační činidlo
stanovení chemické spotřeby kyslíku, CSB
odmašťovač - výroba kyseliny chromsírové
vyvolávání inversních filmů

Identifikační čísla
CAS 7778-50-9
ES 230-906-6, 231-906-6
E není v seznamu PPL
Ph.Eur. - entspricht nicht
FEMA ?
HS-No. 2841 5000
UN, ADR
6.1
LQ ?
MW 294.19


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktoramme: GHS03, GHS05, GHS06 GHS08, GHS09
03 – Brandfördernd08 – Gesundheitsgefährdend06 – Giftig oder sehr giftig05 – Ätzend09 – Umweltgefährlich
H věty: H272​‐Může zesílit požár; oxidant. ​H350​‐Může vyvolat rakovinu. H​340​‐Může vyvolat genetické poškození. H​360FD​‐Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. H​330​‐Při vdechování může způsobit smrt. ​H301​‐Toxický při požití. ​H372​‐Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. ​H312​‐Zdraví škodlivý při styku s kůží. ​H314​‐Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H​334​‐Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.​ H317​‐Může vyvolat alergickou kožní reakci. H​410-Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P věty: P201​‐Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.​280​‐​301+330+331​‐​305+351+338​‐​304+341​‐​308+313


Signální slovo: Varování


Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení

Dokumentace, Literatura
CoA, BL dle č. 1907/ 2006 - vyžádejte

Články pojednávající o použití:

Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Poznámka:
Klíčová slova: Chrom, bichromát
Aktualizace: 23.04.2017

Fotografie produktu Dichroman draselný p. A.; 100g

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949673&y=50.3711031&z=17&source=addr&id=9691402

nebo zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949669&y=50.3711031&z=17&source=firm&id=12768202&q=C%C3%ADtov%2078


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2019 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist