[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Difosforečnan sodný dekahydrát čistý

Difosforečnan sodný dekahydrát čistý
Kód: 659.0100
Cena: 242 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

difosforečnan sodný, pyrofosforečnan - certifikovaná kvalita
Kód 659

Difosforečnan sodný dekahydrát čistý

Charakteristika: čistá anorganická látka
Určená použití látky: potravinářství, farmacie, kosmetika, zvířata, rostliny, průmysl, laboratoře, jiné
Kategorie: bez omezení, volný prodej
Zdroj: zdroj fosfátu
Balení, PJ: 100g; VOC poptejte.

Složení: Na2PO3-O-PO3Na2.10H2O, Na4P2O7.10H2O, 99.2%
jiné parametry,
např. P2O5 v %; stechiometricky %(P2O5)
perfektní kvalita osvědčeného evropského výrobce, vyrobeno dle SVP/ GMP.
Tento Fosforečnan sodný (ZVC) je čistá látka bez dalších přísad, jako jsou konzervační činidla (konzervanty), ochucovadla, aromata, plnidla, přírodní nebo umělá barviva, látky zlepšující chuť, protispékavé látky nebo cukr (na př. laktóza, umělá sladidla), škrob, kukuřice, lepek, kvasnice, jiná éčka. Složení této látky je na 100%.

Synonyma
Pyrofosforečnan sodný dekahydrát, Difosforečnan tetrasodný, TSPP, Dvojfosforečnan sodný dekahydrát,
Natriumpyrophosphat, Natriumdiphosphat, Tetranatriumpyrophosphat, Tetranatriumdiphosphat, E450c
INCI nomenklatura
IUPAC

Vlastnosti/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu

Použití
Laboratoře: činidlo p.A.
Potravinářství: přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy
Farmacie: ?
Kosmetika: ?
Průmysl: do potravin
Jiné:
Pěstování rostlin: speciální hnojivo které obsahuje makroelementy fosfor (fosfát). Příprava živných roztoků. Rostlinářství: hnojivo, hydroponické hnojivo, výživa rostlin, množení in vitro.

Identifikace
CAS 13472-36-1, 7722-88-5 platí pro anhydrous
EU 231-767-1 platí také pro anhydrous
E450c - odpovídá
Ph.Eur. ?
FEMA
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu, není nepezpečným božím
LQ - neurčeno
MW 446.06

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS: Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008
Piktogramy: GHS05, GHS07  GHS05 Signální slovo: Nebezpečí

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x) =
Doporučená denní dávka dle literatury DDD(x) ?
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp
Články pojednávající o využití:
ČL, Ph.Eur. ?
Wiki:
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de
Poznámka:
CAS 13472-36-1 platí pro Na4P2O7.10H2O
CAS 7722-88-5 platí pro Na4P2O7 anhydrous
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: fosfát
Aktualizace: 15.07.2023

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist