[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Dusitan sodný čistý, NaNO2, L100g

Dusitan sodný čistý, NaNO2, L100g
Kód: 448.0100
Cena: 221 Kč
Výrobce: Dusitan sodný
Dostupnost: ihned
Varianty:

dusitan sodný - certifikovaná kvalita
Kód 448

Dusitan sodný čistý

Charakteristika: čistá anorganická látka, prodej s výhradou
Určená použití látky: potravinářství, farmacie, laboratoře, jiné
Zdroj: pro solící směs
Balení: 100g, 250g

Složení: NaNO2, 99+%
jiné parametry
Nerozpustné látky ve vodě max. 0.005%
Chlorides (Cl) max. 0.015%
Sulfates (SO4) max. 0.015%
Iron (Fe) max. 0.0004%
Heavy metals (as Pb) max. 0.0005%
vyrobeno dle SVP.

Synonyma
Natrii nitris, Natrium nitrosum
IUPAC Sodium nitrite
INCI ?

Popis/ Vzhled
Dusitan sodný tvoří bílé až slabě žluté krystalky bez zápachu, dobře rozpustné ve vodě.

Použití
Potravinářství: Přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy. Nakládání masa do solného láku. Příprava solící směsi, viz články "Solící směs".
Labotatoře: pro živné půdy v mikrobiologii, činidlo
Jiné: Osvědčený inhibitor koroze.

Identifikace
CAS 7632-00-0
EU 231-555-9
E250 - odpovídá
ČL, Ph.Eur. ?
FEMA ?
HS-Nr. 2834 1000
UN1500, ARD 5.1/III
LQ 5kg
MW 69.00

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS03, GHS06, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: H272 - Může zesílit požár; oxidant. H301 - Toxický při požití. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P-věty: P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... 305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Dusitan je jedovatý na př. pro akvarijní ryby.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě neomezeně použitelné.

Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/2012 - E520
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dusitan_sodn%C3%BD
PubChem:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Články pojednávající o využití: Solící směs https://www.drhoffmann.cz/dr-hoffmann.html
Poznámka: Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost.

Klíčová slova: sodík, inhibitor, mykoza, herbicid
Aktualizace: 22.02.2024

Fotografie produktu Dusitan sodný čistý, NaNO2, L100g

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist