[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Ethanol p.A.

Ethanol p.A.
Kód: 197.0000
Cena: 2250 Kč
Výrobce:
Dostupnost: 1 1L ihned

ethylalkohol - certifikovaná kvalita
Kód 197

Ethanol p.A.

Charakteristika: organická látka - alkohol
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika
Kategorie: pouze osobní odběr, nezasíláme!
PJ: lahev s bezpečnostní pojistkou originality, 1L

Složení: CH3-CH2-OH, C2H6O, 96+%
jiné parametry
těžké kovy (jako Pb) max. 0.00001%
benzaldehyd max. 0.5%
barva (Hazen) max. 10 Hazen
volné kyseliny (j. C6H5COOH) max. 0.03%
zbytek po žíhání max. 0.005%
voda max 3%
hustota:1l~0,7893kg
vyrobeno dle SVP/ GMP.

Synonyma
Líh koncentrovaný, špiritus, spiritus
Ethylalkohol, Et-OH
INCI Alcohol, IUPAC

Popis/ Vzhled
Ethanol (ZVC) je čirá, bezbarvá kapalina s charkteristickou vůní.

Použití
Laboratoře: analytické činidlo, extrakční činidlo, např. pro mikroskopii, organické syntézy, rozpouštědlo, výroba aromat.
Potravinářství: přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy. Výroba alkoholických nápojů
Farmacie: antimikrobiální přípravek, farmaceutické výroby,
Kosmetika: používá se jako vonná látka, aromatizační a dezinfekční činidlo. Dávkování 1%.
rozpouštědlo, např. při UV spektrofotometrii, příprava roztoků indikátorů, biochemické aplikace, výroba kosmetiky
Návod k použití při: ?

Identifikace
CAS 64-17-5
EU 200-578-6
E? - nosič, rozpouštědlo
Ph.Eur. 8.0, ČL
FEMA ?
HS-No
UN, ADR -
LQ - neurčeno
MW 46.07

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS: hořlavina
Piktogramy: GHS02, GHS07 GHS02 Signální slovo: Nebezpečí
H věty: H225 Zdraví škodlivý při vdechování. H319‐ Zdraví škodlivý při požití.
P věty: P210 - . P240. P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: ​Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při RT; v podstatě bez omezení. DMT bez omezení.

Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - ?
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné

Články pojednávající o použití:
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Poznámka: Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost. Všechna prohlášení bez záruky.
Klíčová slova: alcohol, nedenaturovaný
Aktualizace: 09.04.2024

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist