[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Hydroxid draselný čistý

Hydroxid draselný čistý
Kód: 357.0100
Cena: 165 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

hydroxid draselný - certifikovaná kvalita
Kód 357

Hydroxid draselný čistý; 100g

Charakteristika: anorganická látka, hydroxid
Určená použití látky: laboratoře, jiné
Kategorie: prodej s výhradou
Zdroj:
Balení, PJ: PE 100g

Složení: KOH, 85+%
vyrobeno dle SVP

Synonyma
Louh draselný, Kalii hydroxidum
Ätzkalii

Popis/ Vzhled
Bílé pecičky, silně hygroskopické, ve vodě dobře rozpustné.

Použití
Laboratoře: činidlo, stanovení čísla zmýdelnění
jiné: čištění odpadů. Louh draselný rozpouští i vlasy.


Identifikace
CAS 1310-58-3
EU 215-181-3
E525 - odpovídá
ČL, Ph.Eur. - http://www.lekopis.cz/Kap_6_1_Kalii_hydroxidum.htm
HS No. 2815 2000
UN1813, ADR 8/II
LQ 1kg
MW 56.11

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS05, GHS07 Signalní slovo: Nebezpečí

H věty, P věty
H314 Způsobuje těké poleptání kůže a poškození očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H290 může být korozivní pro kovy
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+310 PŘI Expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře

Skladování
v uzavřených nádobách (KOH táhne vlhkost a oxid uhličitý) při T < 25°C
DMT doporučená minimální trvanlivost: 2 roky.

Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/2012 - E525
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_draseln%C3%BD
Články pojednávající o využití: žádné t.č.
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de
Poznámka:
Klíčová slova: hydroxit, draslík
Aktualizace: 08.05.2024

Fotografie produktu Hydroxid draselný čistý

foto1.jpg

Alternativy k produktu Hydroxid draselný čistý

Hydroxid sodný p. A.

Hydroxid sodný p. A.

Kód zboží: 395.0100

hydroxid sodný - certifikovaná kvalita Kód 395 Hydroxid sodný p. A., 100g Charakteristika: an

155 Kč

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist