[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Hydroxid lithný monohydrát

Hydroxid lithný monohydrát
Kód: 640.0000
Cena: 523 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

hydroxid lithný monohydrát - certifikovaná kvalita

Hydroxid lithný monohydrát; 100g / Kód: 640

Charakteristika: čistá anorganická látka, hydroxid, zásada
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, zvířata, rostliny, průmysl, jiné
Kategorie: bez omezení
Zdroj: Lithia
Balení, PJ: 100g, VOC poptejte


Složení: LiOH.H2O, 98+%
jiné parametry, např. Li v %; stechiometricky %(Li)
perfektní kvalita osvědčeného evropského výrobce, vyrobeno dle SVP/ GMP.

Synonyma
Lithiumoxidhydrat
.
INCI Lithiumhydroxide

Vlastnosti/ Vzhled
Lithiumhydroxid monohydrat je bezbarvá krystalická látka bez zápachu, málo rozpustná ve vodě.

Použití
Laboratoře: činidlo p.A., R & D
Potravinářství: ?
Farmacie:
Kosmetika: ?
Průmysl: výroba Stearátu lithného, výroba speciálních skel
Rostlinářství: hnojivo, hydroponické hnojivo, výživa rostlin, množení in vitro
Jiné:

Identifikace
CAS 1310-66-3
EG 215-183-4
E - není v seznamu
Ph.Eur. ?
FEMA
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 41.99

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS05, GHS07 GHS05 Signální slovo: Nebezpečí

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+310 jjjjjjjjj

 

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 -
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 -
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(Li) - žádné údaje
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp

ČL, Ph.Eur.
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiumhydroxid
PubChem # :
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Články pojednávající o využití:
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Odpovědnost za obsah externích odkazů nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: PPL, VOC poptejte
Aktualizace: 15.10.2021

Fotografie produktu Hydroxid lithný monohydrát

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2021 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist