[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Hydroxid vápenatý čistý

Hydroxid vápenatý čistý
Kód: 204.0500
Cena: 194 Kč 179 Kč (−8 %)
Výrobce:
Dostupnost: ihned

hydroxid vápenatý - certifikovaná kvalita
Kód 204

Hydroxid vápenatý čistý, 500g

Charakteristika: anorganická látka - hydroxid
Určená použití látky: laboratoře, jiné
Kategorie: bez omezení
Zdroj: vápník
Balení, PJ: AluPE stojací sáček 500g

Složení: Ca(OH)2, 95-100%

Synonyma
hašené vápno
kalk, Calcii hydroxidum
IUPAC Calcium hydroxide

Popis/ Vzhled
Hydroxid vápenatý (ZVC) je bílý, slabě nažloutlý sypký prášek, špatně rozpustný ve vodě. Vodný roztok resp. suspenze vykazuje silnou alkalickou reakci.

Použití
Laboratoře: úprava pH
Jiné: tradiční metoda nakládaní čerstvých vajec, vápnění půdy, příprava vápenného mléka

Identifikace
CAS 1305-62-0
EU 215-137-3
E526 - neodpovídá
Ph.Eur. - neodpovídá
HS No. 2522 2000
UN, ADR - odpadá
LQ - neurčeno
MW 74.09

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogram: GHS05, GHS07 GHS05 GHS07 Signální slovo: Nebezpečí
H-věty: H315 Dráždí kůži, H318 Způsobuje vážné poškození očí, H335 Může způsobit pofráždění dýchacích cest.
P-věty: P280, P310, P305+351+338 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování
v suchu v uzavřených nádobách.
Chraňte před dětmi!
DMT v podstatě bez omezení.

Odkazy, Literatura
CoA a BL dle č. 1907/2006 - vyžádejte.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/ 2012 - E526
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012: Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012:
Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin - vápník
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(Ca) = ?mg látky na osobu a den. To odpovídá mg látky na osobu a den.
Doporučená denní dávka dle literatury DDD(Ca) ?mg/ kg/ den. To odpovídá mg látky na osobu a den.
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp
Články pojednávající o využití:
ČL, Ph.Eur.
Wiki:
Poznámka:
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel. O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za ně
plnou odpovědnost.
Další klíčová slova: kalcium, vápené mléko
Akualizace: 24.06.2024

Fotografie produktu Hydroxid vápenatý čistý

foto1.jpg
foto2.jpg

Nechtěli jste koupit také…

Hydroxid vápenatý p.A.

Hydroxid vápenatý p.A.

Kód zboží: 720.0000

hydroxid vápenatý - certifikovaná kvalita Kód 720 Hydroxid vápenatý p.A. Určená použití látky:

181 Kč

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist