[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Jodová tinktura

Jodová tinktura
Kód: 722
Cena: 323 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

jodová tinktura - certifikovaná kvalita
Kód 722

Jodová tinktura, 100ml

Charakteristika: dezinfekční přípravek
Určená použití látky: potravinářství, farmacie, laboratoře, jiné domácí užití
Kategorie: prodej s výhradou
Zdroj: dezinfekce
Balení, PJ: 100ml

Složení: J, 5%
jiné parametry: Ethanol
vyrobeno dle SVP/ GMP.
Jodová tinktura je roztok jodu v Ethanolu. Nazaměňujte Jodovou tinkturu s Lugolovým roztokem. Složení této látky je na 100%?

Synonyma
Iodi solutio ethanolica, Solutio Iodi spirituosa, Tinctura iodi
Tinctura iodi
INCI nomenklatura

Vlastnosti/ Vzhled
Jodová tinktura je tmavě hnědá kapalina s charakteristickým zápachem.

Použití
Laboratoře: činidlo
Potravinářství: dezinfekce vody
Farmacie: pro dezinfekci ran,
Kosmetika: ?
Domácnost:
Jiné:
Rostlinářství: dezinfikace, jódovou tinkturu na ošetřování rostlin na př. rajčat proti plísni, hnilobě a.j. patogenům

Identifikace
CAS 64-17-5 pro Ethanol
EU
E - není v seznamu
Ph.Eur.?
FEMA
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW -

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS02 GHS02 Signální slovo: Nebezpečí

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavina
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladování
V dobře uzavřených obalech nereagujících s jodem, chráněn před světlem.
Doporučuje se skladovat na suchém a chladném místě (při T <25°C), v uzavřené nádobě/velmi dobře uzavřené nádobě chráněné před teplem a vlhkostí.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
Potravinové právo: potravinářské aditivum dle EU č. 231/ 2012 - žádné údaje
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012: žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(J) = žádné údaje
Doporučená denní dávka dle literatury DDD(J) = žádné údaje mg/ kg/ den.

Články pojednávající o využití:
ČL, Ph.Eur. http://www.lekopis.cz/Kap_6_2_2_Iodi_solutio_ethanolica.htm
Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jodov%C3%A1_tinktura
PubChem:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost. Všechna prohlášení bez záruky.
Klíčová slova: PPL, VOC poptejte
Aktualizace: 18.10.2023

Každý uživatel nese plnou odpovědnost za vlastní bezpečí a plnou odpovědnost za případnou újmu nebo škody vzniklé jemu, jiným uživatelům nebo majiteli Jakékoli metody analýzy, které nejsou uvedeny, jsou interními metodami výrobce, které lze získat na zvláštní žádost Výše uvedené informace vás nezbavují povinnosti identifikovat produkt před použitím. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na lidech nebo věcech vyplývající z používání námi prodávaných produktů

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist