[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát; 100g

Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát; 100g
Kód: 472.0100
Cena: 145 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

EDTA.Na2, EDTAH2Na2 - certifikovaná kvalita
Kód: 472/ Kyselina ethylendiaminotetraoctová disodná sůl dihydrát; 100g
Určená použití látky: potravinářství, laboratoře, průmysl
Charakteristika: organická látka - sodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
Kategogie:  bez omezení
Balení, PJ: lékovka 100g

Složení: C10H18N2Na2O10, C10H14N2Na2O8.2H2O, EDTANa2.2H2O; 99-100.5%
vyrobeno dle SVP

Synonyma
Chelaton 3, Chelaton III, Kyselina etylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát, Dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
Dinatrii edetas dihydricus
Ethylenediaminotetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Sodium Edetate, Edetate Disodium Dihydrate
Na2H2EDTA.2H2O, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethanediyldiimino-tetra-acetic acid disodium-salt dihydrate
INCI
IUPAC


Popis/ Vzhled
Bílá krystalická látka bez čichového vjemu.


Použití/ Význam
komplexní činidlo; váže ionty vápníku, hořčíku; váže approx. 265 mg CaCO3/g
komplexotvorné činidlo

Identifikace
CAS 6381-92-6
ES 205-358-3
E386 pro použití v potravinách - odpovídá
ČL, Ph.Eur. - odpovídá
HS No. 2922 4985
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 372.24

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogram GHS07 GHS07 nebezpečíSignální slovo: Varování
H věty: H332 Zdraví škodlivý při vdechování
P věty: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Skladování
Doporučená teplota pod 25°C, DMT doporučená minimální trvanlivost 2 roky, v podstatě neomezená.

Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - E386
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012- žádné
Wiki:
PubChem # :
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Alternativní medicína a léčitelství, homeopatie: žádné údaje

Bemerkung:
Klíčová slova: HAMPENE acid, BETZ 0640, TITRIPLEX II pro kyselina, VERSENE ACID, EDTA TITRANT, EDTA acid, EDTA reagent, chelat
Aktualizace: 26.09.2020

Fotografie produktu Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát; 100g

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2020 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist