[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát; 100g

Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát; 100g
Kód: 472.0100
Cena: 132 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

EDTA.Na2, EDTAH2Na2
Kód: 472/ Kyselina ethylendiaminotetraoctová disodná sůl dihydrát; 100g
Indikace: potravinářství, laboratoře, průmysl
Charakteristika: organická látka - sodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
Kategorie: FoodChem a LabChem


Složení: C10H18N2Na2O10, C10H14N2Na2O8.2H2O, EDTA-Na2.2H2O; 99-100.5%
p.a. nebo E386
vyrobeno dle SVP

Synonyma
Chelaton 3, Chelaton III, Kyselina etylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát, Dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
Dinatrii edetas dihydricus
Ethylenediaminotetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Sodium Edetate, Edetate Disodium Dihydrate
Na2H2EDTA.2H2O, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethanediyldiimino-tetra-acetic acid disodium-salt dihydrate
INCI
IUPAC


Popis/ Vzhled
bílá krystalická látka bez čichového vjemu


Použití/ Význam
komplexní činidlo; váže ionty vápníku, hořčíku; váže approx. 265 mg CaCO3/g
komplexotvorné činidlo

Identifikační čísla
CAS 6381-92-6
ES 205-358-3
E386 pro použití v potravinách - odpovídá
ČL, Ph.Eur. ?
HS No. 2922 4985
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 372.24


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogram GHS07
GHS07 nebezpečí
Signální slovo: Varování
H věty: H332 Zdraví škodlivý při vdechování
P věty: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Skladování
doporučená teplota pod °C DMT doporučená minimální trvanlivost 2 roky, v podstatě neomezená


Odkazy, Literatura
CoA, BL dle EU č. 1907/2006/MSDS
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

CAS 6381-92-6 for EDTA
další klíčová slova: HAMPENE ACID, BETZ 0640, TITRIPLEX II pro kyselina, VERSENE ACID, EDTA TITRANT, EDTA acid, EDTA reagent

Alternativní medicína a léčitelství, homeopatie: žádné údaje

Aktualizace: 17.01.2017

 

Fotografie produktu Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát; 100g

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949673&y=50.3711031&z=17&source=addr&id=9691402

nebo zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.3949669&y=50.3711031&z=17&source=firm&id=12768202&q=C%C3%ADtov%2078


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2018 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist