[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát

Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát
Kód: 472.0100
Cena: 199 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

edta disodná sůl - certifikovaná kvalita
Kód 472

Kyselina ethylendiaminotetraoctová disodná sůl dihydrát, 100g

Charakteristika: organická látka - sodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
Určená použití látky: potravinářství, laboratoře, průmysl
Kategogie: bez omezení
Balení, PJ: lékovka 100g

Složení: C10H18N2Na2O10, C10H14N2Na2O8.2H2O, EDTANa2.2H2O; 99-100.5%
vyrobeno dle SVP

Synonyma
Chelaton 3, Chelaton III, Titriplex III, Kyselina etylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát, Dvojsodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
Dinatrii edetas dihydricus, Ethylenediaminotetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate, Sodium edetate, Edetate disodium dihydrate
Na2H2EDTA.2H2O, Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA.Na2, EDTAH2Na2, Ethanediyldiimino-tetra-acetic acid disodium-salt dihydrate
INCI ?
IUPAC ?

Popis/ Vzhled
EDTANa2 je bílá krystalická látka bez čichového vjemu.

Použití/ Význam
Komplexní (komplexotvorné) činidlo které váže ionty hořčíku, vápníku. Přepočteno na CaCO3 váže approx. 265 mg CaCO3/g. Váže ale také ionty železa a z toho důvodu je použití v potravinách zakázáno.

Identifikace
CAS 6381-92-6
ES 205-358-3
E386 v seznamu PPL. V ČR je používání této látky v potravinách zakázáno.
ČL, Ph.Eur. - odpovídá
HS No. 2922 4985
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 372.24

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogram GHS07, GHS08 GHS07 GHS08 Signální slovo: Varování
H věty: H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.
P věty: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladování
Doporučená teplota pod 25°C, DMT doporučená minimální trvanlivost 2 roky, v podstatě neomezená.

Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - E386
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012- žádné
Wiki:
PubChem # :
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Alternativní medicína a léčitelství, homeopatie: žádné údaje
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: HAMPENE acid, BETZ 0640, TITRIPLEX II pro kyselinu, VERSENE acid, EDTA TITRANT, EDTA acid, EDTA reagent, chelat
Aktualizace: 16.09.2023

Fotografie produktu Kyselina ethylendiamintetraoctová disodná sůl dihydrát

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist