[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Kyselina ethylendiamintetraoctová vápenato-disodná sůl dihydrat čistý

Kyselina ethylendiamintetraoctová vápenato-disodná sůl dihydrat čistý
Kód: 498.0100
Cena: 475 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

EDTACaNa2 dihydrát - certifikovaná kvalita

Ethylendiamintetraoctan vápenato-disodný dihydrat čistý; 100g /Kód: 498

Charakteristika: anorganicko-organická látka, vápenato-dvojsodná sůl kyseliny EDTA dihydrát
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, průmysl, jiné
Zdroj: sodíku a vápníku
Balení, PJ: lékovka s bezpečnostní pojistkou 100g

Složení: C10H12N2O8CaNa2.2H2O, EDTACaNa2.2H2O, 98+%
jiné parametry
Ca 9.77%
Na 11.21%
perfektní kvalita osvědčeného evropského výrobce, vyrobeno dle SVP/ GMP.

Synonyma
Dvojsodnovápenatá sůl kyselina diamintetraoctové dihydrát, Vápenato-disodná sůl EDTA dihydrát
Kalcium-dinatrium EDTA, Edetát vápenato-disodný dihydrát
Chemický název: N,N′-1,2-ethandiylbis[N-(karboxymethyl)-glycinato][(4-)-O,O′,ON,ON ]vápenatan(2)-disodný
Calcium disodium edetate, Edetate Calcium Disodium dihydrate
EDTA-Calciumdinatriumsalz, EDTA Calcium di-Natrium Salz Dihydrat
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt dihydrate
(EDTA-CaNa2) dihydrate, EDTACaNa2.2H2O, Kalzium-Binatrium-Edetate Dihydrat
Dinatriumcalciumsalz der Ethylenediaminetetraacetic Säure Dihydrat

Vzhled
EDTACaNa2.2H2O je bezbarvá krystalická látka bez zápachu.

Použití
Laboratoře: činidlo R & D
Potravinářství: látka pro použití do potravin a do doplňků stravy
Farmacie: ?
Kosmetika: příprava minerální koupele.
Průmysl:
Jiné: rostlinné hnojivo

Identifikace
CAS 23411-34-9
EU 200-529-9
E385 přídatná látka pro použití v potravinách; E1194
Ph.Eur. ? FEMA ?
HS-No. 2922 4985
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 410.30

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS:
Piktogram: GHS07 Signální slovo: Varování
H věty: H315 Dráždí kůži., H319 Způsobuje vážné podráždění očí., H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P věty: P261 Zamezte vdechování prachu.P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - E385
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - Vápník?
DDU, Doporučená denní dávka dle vyhlášky 352/ 2009 Sb. pro Vápník ?
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp
Wiki:
PubChem # :
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de
Články pojednávající o využití:
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.

Odmítnutí odpovědnosti:
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
Klíčová slova: PPL, VOC poptejte, EDTA, Düngemittel,
Aktualizace: 05.03.2024

Fotografie produktu Kyselina ethylendiamintetraoctová vápenato-disodná sůl dihydrat čistý

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist