[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Kyselina orotová monohydrát čistá; 25g

Kyselina orotová monohydrát čistá; 25g
Kód: 307.0025
Cena: 399 Kč 339 Kč (−15 %)
Výrobce:
Dostupnost: ihned

Kyselina orotová = Vitamin B13 -  certifikovaná kvalita

Kód: 307/ Kyselina orotová monohydrát čistá; 25g
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, jiné
Charakteristika: čistá organická látka dříve označovaná jako Vitamin B13.

Balení: lékovka s bezpečnostní pojistkou originality


Složení: C5H4N2O4.H2O, 100%
jiné parametry
Chlorid <100ppm

vyrobeno dle SVP/ GMP.
left
Synonyma
6-Carboxyuracil, Orotonin, Uracil-6-carboxylic acid
dřívější označení Vitamin B13
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
INCI ?

Popis/ Vzhled
Bílý nebo skoro bílý (bezbarvý)krystalický prášek bez zápachu, špatně rozpustný ve vodě.


Použití
Laboratoře: činidlo, for synthesis
Potravinářství: látka pro použití do potravin a do doplňků stravy. Orotic acid is a minor dietary constituent.
Farmacie: farmaceuticky účinná látka, API
Kosmetika: ?

Identifikace
CAS 50887-69-9
CAS 65-86-1 anhydrous
ES 200-619-8

E - není v seznamu PPL, látka pro použití v potravinách
Ph.Eur. - API

FEMA ?
HS-No. 3808 9323 derivatives of urea

UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ nedefinováno
MW 174.11

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS: oznámená C&L
Piktogramy: GHS07 Signální slovo: Varování

 

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování prachu
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* Doplňkové údaje o nebezpečí žádný.Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C. Chraňte před světlem
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení.

Odkazy, Literatura
CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 není v seznamu E
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádná
DDD dle vyhlášky 352/2009Sb. - není definovaná
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Orots%C3%A4ure
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/967


Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Poznámka:
Kyselina orotová se nachází v mléčných výrobcích.
Orotsäure ist ein Pyrimidin-Derivat und Zwischenprodukt der Biosynthese des Uridinmonophosphats. Sie kommt unter anderem als Bestandteil des Nukleosids Orotidin vor. Die Salze der Orotsäure heißen „Orotate“.

Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externíchodkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za ně plnou odpovědnost.


Klíčová slova: Vitamin B13, Nootropicum. VOC poptejte
Aktualizace: 17.02.2021

Fotografie produktu Kyselina orotová monohydrát čistá; 25g

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem

tel: +420 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz, vitaeshop@post.cz


najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso


Bankovní spojení
Česká Spořitelna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113


IČO 11 217 618

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   Mapa webu   

© 2012–2021 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist