[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Kyselina orotová monohydrát čistá

Kyselina orotová monohydrát čistá
Kód: 307.0025
Cena: 399 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

kyselina orotová-VitB13 - certifikovaná kvalita
Kód 307

Kyselina orotová monohydrát

Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, jiné
Charakteristika: čistá organická látka dříve označovaná jako Vitamin B13.
Balení, PJ: 25g, lékovka s bezpečnostní pojistkou originality

Složení: C5H4N2O4.H2O, 100%
jiné parametry
Chlorid <100ppm
vyrobeno dle SVP/ GMP
left

Synonyma 6-Carboxyuracil, Orotonin, Uracil-6-carboxylic acid
dřívější označení Vitamin B13
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
INCI ?

Popis/ Vzhled
Kyselina orotová je bílý nebo skoro bílý (bezbarvý) krystalický prášek bez zápachu, špatně rozpustný ve vodě.
Použití
Laboratoře: činidlo, for synthesis
Potravinářství: látka pro použití do potravin a do doplňků stravy.
Orotic acid is a minor dietary constituent.
Farmacie: farmaceuticky účinná látka, API
Kosmetika: ?

Identifikace CAS 50887-69-9 monohydrát
CAS 65-86-1 anhydrous
EU 200-619-8
E - není v seznamu PPL, látka pro použití v potravinách
Ph.Eur. - API
FEMA ?
HS-No. 2933 5995
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ nedefinováno
MW 174.11

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS: oznámení C&L
Piktogramy: GHS07 Signální slovo: Varování

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování prachu
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* Doplňkové údaje o nebezpečí žádný.

Skladování Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C. Chraňte před světlem. DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky, v podstatě bez omezení.

Odkazy, Literatura

CoA a/ nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 není v seznamu E
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádná
DDD dle vyhlášky 352/2009Sb. - není definovaná
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Orots%C3%A4ure
PubChem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/967
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de Poznámka:
Kyselina orotová se nachází v mléčných výrobcích.
Orotsäure ist ein Pyrimidin-Derivat und Zwischenprodukt der Biosynthese des Uridinmonophosphats. Sie kommt unter anderem als Bestandteil des Nukleosids Orotidin vor. Die Salze der Orotsäure heißen „Orotate“.
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za ně plnou odpovědnost.
Klíčová slova: Vitamin B13, Nootropicum. VOC poptejte.
Aktualizace: 17.02.2023

Fotografie produktu Kyselina orotová monohydrát čistá

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist