[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Kyselina trichloroctová čistá

Kyselina trichloroctová čistá
Kód: 550.0100
Cena: 444 Kč
Výrobce: Merck
Dostupnost: ihned

kyselina trichloroctová
Kód: 550/ Kyselina trichloroctová čistá; 100g
Charakteristika: organická kyselina
Určená použití látky: laboratoře, kosmetika, jiné
Kategorie: LabChem
balení, PJ: 100g


Složení: C2HCl3O2, CCl3CO2H, 99.2%
jiné parametry
Bod tání: 54 - 58°C
Bod varu:197°C
GMO free

Synonyma
TCA, Acidum trichloraceticum
IUPAC


Popis/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu resp. bezbarvé krystaly nebo bílý hygroskopický prášek.
Mísitelnost/rozpustnost: dobře rozpustná ve vodě a lihu.
Kyselina trichloroctová je velmi silná kyselina.


Použití
Laboratoře: analytické činidlo, např. detekce albuminu, organické syntézy – hydrolýza acetalů, příprava trihalomethylkarbinolů.
Farmacie: pro farmaceutické výroby, koagulační činidlo
Jiné: leptadlo na kovy
Kosmetika: Kyselina trichloroctová se používá v kosmetice/ peeling


Identifikace
CAS 76-03-9
ES 200-927-2

E - není v seznamu PPL
Ph.Eur. ?

FEMA ?
HS-No. 2915 4000
UN1839, ADR/RID:8
LQ ?
MW 163.39
Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS05, GHS08 05 – Ätzend 09 – Umweltgefährlich Signální slovo: Nebezpečí
H věty: H314​‐ Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P věty: P273​‐​ Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280​‐​ Používejte požadované osobní ochranné prostředky. P301 PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 330+331​‐​305+351+338​‐​309+310


Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2roky, v podstatě bez omezení.

Dokumentace, Literatura
CoA, BL dle č. 1907/ 2006 - vyžádejte

Články pojednávající o využití:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Poznámka: Odmítnutí odpovědnosti: nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za ně plnou odpovědnost.
Aktualizace: 10.04.2023

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist