[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


L-Karnitin tartrat čistý

L-Karnitin tartrat čistý
Kód: 401.0100
Cena: 424 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

karnitin - certifikovaná kvalita
Kód 124

L-Karnitine tartrat čistý, 100g

> Charakteristika: organická látka, sloučenina L-karnitinu a kyseliny L-vinné
Určená použití látky: potravinářství, farmacie, kosmetika, zvířata, rostliny, průmysl, laboratoře, jiné, domácnost
Kategorie: bez omezení
Zdroj: karnitinu
Balení, PJ: Dóza 100g

Složení: 2(C7H16NO3).C4H4O6, 98+%
jiné parametry
nutriční hodnota 123kcal/100g
vyrobeno dle SVP.

Synonyma
L-Carnitine L-tartrate, L-Karnitin-L-tartrat, Carnitinum tartras, Vinan L-karnitinu
IUPAC 3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-prop- anaminium inner salt tartrate, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;hydron;(3R)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate
INCI ?

Popis/ Vzhled
Karnitin tartrát je bílá, jemně krystalická látka bez čichového vjemu dobře rozpustná ve vodě.

Použití/ Význam
Přísada do doplňků stravy, pro sportovní suplement
Přísada do farmaceutických přípravků, API
Přísada do kosmetických přípravků
Product usage: It is very important for the growth and development, reproduction and health of animals; can lower the serum cholesterase and triglyceride, enhance tolerance of body.
Návod k použití:

Identifikace
CAS 36687-82-8
ES ?
E - není v seznamu PPL
ČL, Ph.Eur.
HS No.
UN, ADR -
LQ -
MW 472.49

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS07GHS07Signální slovo: Varování

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P321  ?
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
P405 Skladujte uzamčené.

Skladování
při T <25°C. DMT doporučená minimální trvanlivost: v podstatě neomezená.

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - ne
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x) = ?mg látky na osobu a den. To odpovídá mg látky na osobu a den. Žádný údaj.
Doporučená denní dávka dle literatury DDD(x) ?mg. To odpovídá mg látky na osobu a den.
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp
Články pojednávající o využití:
ČL, Ph.Eur.
Wiki:
PubChem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Levocarnitine-tartrate
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel (kupující) a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: karnitin, kosmetika
Aktualizace: 16.10.2022

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist