[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Pikolinát chromitý čistý

Pikolinát chromitý čistý
Kód: 304.0025
Cena: 609 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

pPikolinát chromitý, chromium(III)-picolinate - certifikovaná kvalita
Kód 304

Pikolinát chromitý čistý

Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, jiné
Charakteristika: chromitá sůl kyseliny pikolinové
Kategorie:
Zdroj: organického chromu
Balení, PJ: 25g; VOC poptejte.

Složení: C18H12N3O6Cr, 98+%
jiné parametry
%(Cr)12.43
vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
Chromium(III)-picolinate, Chromium(III) pyridine-2-carboxylate
IUPAC Tris(picolinate)chromium(III)
INCI ?

Vlastnosti/ Vzhled
Tmavě vínově-červená krystalická látka (vypadá nádherně) bez zápachu. Ruby red crystals; Soluble in water at 1 ppm at 20 deg C

Použití
Laboratoře: činidlo
Potravinářství: látka pro použití do potravin a do doplňků stravy
Farmacie: výroba přípravků obsahujících chrom
Kosmetika: ?
Jiné: speciální hnojivo zvláště při pěstování rostlin in vitro

Identifikace
CAS 14639-25-9
EU 477-680-4
E?, asi není v seznamu PPL, látka pro použití v potravinách
Ph.Eur. -
FEMA ?
HS-No. 2933 3919
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 418.30

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramm GHS07    Signální slovo: Varování
H-věty: H-věty: H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
P-věty: P-věty: P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P321 - speciální ošetření. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. P362 – Odstraňte kontaminovaný oděv. P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky; v podstatě neomezeně.

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - chrom
Doporučená denní dávka dle vyhlášky 352/ 2009 Sb., DDU(Cr) 40ug.
Podle literatury až 1000 mikrogramů (Cr) denně.
Federální institut pro hodnocení rizik (BfR) doporučuje pro doplňky stravy maximální množství 60 mikrogramů chrómu na denní příjem.
Články pojednávající o využití: Pikolinát chromitý je údajně účinný v doplňcích stravy při léčení cukrovky typu 2 a prý usnadňuje snížení nadváhy.
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Chromium(III)_picolinate
PubCheM: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=%22Chromium%20picolinate%22
PubChem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/151932
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de

Poznámka: šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
Klíčová slova: chromové kvasnice, droždí s chromem, organický chrom, hnojivo
Aktualizace: 24.03.2024

Fotografie produktu Pikolinát chromitý čistý

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist