[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Resorcin čistý

Resorcin čistý
Kód: 594
Cena: 715 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

resorcin - certifikovaná kvalita
Kód 594

Resorcin čistý

Charakteristika: čistá organická látka, fenol
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, zvířata, rostliny, průmysl, jiné
Kategorie: s výhradou
Zdroj: bakterizid
Balení, PJ: 100g

Složení: C6H6O2, 98+%
jiné parametry, např. v %; stechiometricky %(X)
perfektní kvalita osvědčeného evropského výrobce, vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
Resorcinol, 1,3-Benzediol, 1,3-Dihydroxybenzol, m-Dihydroxybenzol, Benzen-1,3-diol, Resorcinolum INCI RESORCINOL
INCI nomenklatura

Vlastnosti/ Vzhled
Resorcin je bezbarvá krystalická látka bez zápachu.

Použití
Laboratoře: činidlo p.A.,
Potravinářství: ?
Farmacie:
Kosmetika:
Průmysl:
Rostlinářství:
Jiné:

Identifikace
CAS 108-46-3
EU 203-585-2
E - není v seznamu
Ph.Eur., ČL - odpovídá
FEMA
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 110.11

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS01 Signální slovo: žádné

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při RT. Chraňte před světlem<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 -
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x)
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp

ČL, Ph.Eur.
Wiki:
PubChem # :
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Články pojednávající o využití:
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Odpovědnost za obsah externích odkazů nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: PPL, VOC poptejte
Aktualizace: 05.10.2023

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist