[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Tanin pharma

Tanin pharma
Kód: 620
Cena: 1173 Kč
Výrobce:
Dostupnost:

tanin - certifikovaná kvalita
Kód 620

Tanin pharma, Kyselina třísková

Charakteristika: organická látka, polyphenol of penta(digalloyl)glucose, a representative component of tannic acidester
Určená použití látky: laboratoře, potravinářství, farmacie, kosmetika, zvířata, průmysl, jiné, laboratorní chemikálie laboratorní a analytické použití
Kategorie: bez omezení
Zdroj: tříslovina
Balení, PJ: 100g

Složení: Kyselina tříslová, (Tanin) C76H52O46, 86+%%
jiné parametry, např. X v %; stechiometricky %(X)

Synonyma
Gallotannin, Tannin, Tříslovina
Acidum tannicum, Gallotannic acid, Digallic acid, Gallotannin, Tannimum, Quercitannin, Oak bark tannin, Quercotannic acid, Querci-tannic acid, Querco-tannic acid
IUPAC 1,2,3,4,6-penta-O-{3,4-dihydroxy-5-[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]benzoyl}-D-glucopyranose of penta(digalloyl)glucose, a representative component of tannic acid
INCI Tannic acidnomenklatura ?

Vlastnosti/ Vzhled
Tanin je hnědá látka bez zápachu nebo nažloutle bílý nebo nahnědlý amorfní lehký prášek nebo lesklé šupiny.

Použití
Laboratoře: ?
Potravinářství: přídatná látka pro použití do potravin a do doplňků stravy ?
Farmacie: jednoduché projímadlo, laxativum, Leberreinigung
Kosmetika: ?
Průmysl: vinařství
Jiné:

Identifikace
CAS 1401-55-4
EU 215-753-2
E ?
ČL, Ph.Eur. - odpovídá
FEMA?
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 1701.20

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS: žádné
Piktogramy: GHS07 * Signální slovo: Varování
H-věty: H319 Způsobuje vážné podráždění očí
P-věty: P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Skladování

Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - žádné údaje
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x) - neuvedeno
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp
ČL, Ph.Eur. - Tanninum
Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%ADn
Kyselina tříslová má antibakteriální, antienzymatické a adstringentní účinky. Zvýšený perorální příjem může vést k akutní gastroenteritidě, nekróze jater a nefritidě. Smrtelné dávky způsobují křeče a zástavu dechu.
PubChem:
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Články pojednávající o využití: Vilín virginský byl hojně využíván v domorodé medicíně severoamerických indiánů a používán při ošetřování celé řady neduhů. Listy a kůra obsahují množství tříslovin se svíravým účinkem a jsou používány i v současné medicíně.[5]
Poznámka: Na trhu je také směs esterů glukosy s kyselinou gallovou a kyselinou 3-galloylgallovou; organická látka jako extrakt ex Hamamelis (Vilín)
Odmítnutí odpovědnosti: Odpovědnost za obsah externích odkazů nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: Tannin, PPL, Tříslovina, VOC poptejte
Aktualizace: 11.05.2024

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist