[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Thymol p.a.

Thymol p.a.
Kód: 613.0100
Cena: 445 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

Thymol - Varroasazid - certifikovaná kvalita
Kód 613

Thymol p. a.

Charakteristika: organická látka - terpeniod a derivát fenolu
Určená použití látky: laboratoře, kosmetika, průmysl, jiné
Kategorie: LabChem, bez omezení
Zdroj:
Balení, PJ: 100g

Složení: C10H14O, 99%
jiné parametry
vyrobeno dle SVP/ GMP.

Synonyma
2-Isopropyl-5-methylfenol, 2-(1-Methylethyl)-5-methyl-phenol, p-Cymen-3-ol
IUPAC
INCI

Vlastnosti/ Vzhled
Thymol tvoří bezbarvé krystaly nebo bílý prášek, který voní jako Thymian a mají hořkou chuť. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, velmi dobře rozpustný v ethanolu (96 %).

Použití
Thymol má silné dezinfekční, fungicidní a baktericidní účinky.
Laboratoře: činidlo p.A., R&D
Potravinářství: antioxidant
Farmacie:
Kosmetika: příprava koupele, do zubní pasty, výroba kosmetik
Průmysl: stabilizátor rozpouštědel
Jiné: Varroasezid - léčení včel

Identifikace
CAS 89-83-8
EU 201-944-8
E ?
Ph.Eur.
FEMA 3066
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 150.22


Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS05, GHS07, GHS09 Signální slovo: žádné

Hazard statements H věty, Precautionary statements P věty
H302  Zdraví škodlivý při požití
H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození oči.
H411  Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P260  Nevdechujte prach.
P270  Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte.
P280  Používejte ochranné rukavice
P303+361+353  
P305+351+338  
P405  Skladujte uzamčené.
P501  

Skladování
Skladujte uzamčené v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při T<25°C. DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky.

Dokumentace, Odkazy, Literatura
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Thymol
Články pojednávající o využití:
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Odpovědnost za obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatel.
Partnerská společnost: ETC GmbH www.etc-nem.de

Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za ně plnou odpovědnost.
Klíčová slova: VOC poptejte, tymol
Aktualizace: 14.06.2023

Fotografie produktu Thymol p.a.

foto1.jpg

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist