[Přeskočit k obsahu]

Hledat v E-SHOPU


Uhličitan barnatý p.A.

Uhličitan barnatý p.A.
Kód: 712.0100
Cena: 199 Kč
Výrobce:
Dostupnost: ihned

uhličitan barnatý - certifikovaná kvalita
Kód 712

Uhličitan barnatý p.A.

Charakteristika: čistá anorganická látka
Určená použití látky: laboratoře, rostliny, průmysl, jiné
Kategorie: s výhradou
Zdroj: baria
Balení, PJ: 100g

Složení: BaCO3 99.2%
jiné parametry, např. Ba v %; stechiometricky %(Ba)
Obsah min. 98.5 %
Chloridy (Cl) max. 0.03 %
Železo (Fe) max. 0.005 %
Olovo (Pb) max. 0.005 %
Ca, Sr (j. SO4) max. 0.25 %
vyrobeno dle SVP/ GMP

Synonyma
IUPAC
INCI nomenklatura

Vlastnosti/ Vzhled
Bezbarvá krystalická látka bez zápachu, resp. bílý prášek.

Použití
Laboratoře: činidlo p.A.,
Průmysl: příprava jiných sloučenin baria
Rostlinářství: speciální hnojivo, hydroponické hnojivo, výživa rostlin, množení in vitro
Jiné:

Identifikace
CAS 513-77-9
EU 208-167-3
E -
Ph.Eur.
FEMA
HS-No.
UN, ADR - nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
LQ - neurčeno
MW 197.37

Indikátory (ne)bezpečnosti GHS
Piktogramy: GHS07 Signální slovo: žádné

H věty a P věty podle CPL, nařízení (EU) 918/2016
H302 Zdraví škodlivý při požití.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ….
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepíjte ani nekuřte.
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Skladování
Skladujte v suchých a čistých prostorách, v originálních uzavřených obalech, při RT.
DMT/ Datum minimální trvanlivosti: 2 roky

Dokumentace, Odkazy, Literatura
CoA nebo BL dle EU č. 1907/ 2006 - vyžádejte
Potravinové právo dle EU č. 231/ 2012 - žádné
Zdravotní tvrzení dle EU č. 432/ 2012 - žádné
Doporučená denní dávka dle vyhlášky č. 352/ 2009 Sb., DDD(x)
European Pharmacopoeia 1/2008:0402 atp

ČL, Ph.Eur.
Wiki:
PubChem # :
Partnerská společnost: ETC GmbH, www.etc-nem.de

Články pojednávající o využití:
Poznámka: na př. další CAS Nr.; šarže = Batch No.
Odmítnutí odpovědnosti: Odpovědnost za obsah externích odkazů nese výhradně jejich provozovatel.
O způsobu použití látky/ přípravku rozhoduje konečný uživatel a nese za něj plnou odpovědnost.
Klíčová slova: PPL, VOC poptejte
Aktualizace: 09.11.2022 09.12.2022: 199,--Kč

Přihlášení

Už. jméno:
Heslo:
 

Zapomněli jste heslo?
Zaregistrovat se

Kontaktní informace

Dr. Ladislav Hoffmann
Cítov č. 78
27704 Cítov pod Řípem
tf: 724 385 355, 312 244 882
e-mail: info@drhoffmann.cz

najdete nás zde:
https://mapy.cz/s/dupufajeso

Bankovní spojení
1. Česká Spořitelna/ koruna
Konto: 2875 268 113
Kód banky: 0800
IBAN: CZ27 0800 0000 0028 7526 8113

2. Česká Spořitelna/ euro
Konto: 2155 333 263
Kód banky: 0800
IBAN: CZ85 0800 0000 0021 5533 3263

IČO 11 217 618

Otevírací doba: Po-Pá, 08.00 - 12.00h a 13.30 - 16.00h

* Všechny ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Dr. Hoffmann   |   OBCHODNÍ PODMÍNKY   |   Aminokyseliny   |   Akce   |   E-shop   |   Zdravotnické přístroje   |   Vitaminy u ZVC   |   Hefe - droždí kvasnice   |   Mapa webu   

© 2012–2024 drhoffmann.cz. Všechna práva vyhrazena. Webdesign Šmíd a Kasal s.r.o.

TOPlist